БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фінансовий рахунок

Фінансовий рахунок

- рахунок, відкритий фінансовим агентом, або договір, укладений фінансовим агентом. Для цілей цього Кодексу до фінансових рахунків включаються банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, інші види рахунків, договори, які відповідають критеріям, визначеним міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором.
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.14) м. Київ, 2 грудня 2010 року N 2755-VІ (2755-17)

Фінансовий рахунок

описує механізм перерозподілу фінансових ресурсів між інституційними секторами, що відчувають їх нестачу (тобто чистих позичальників) та залучають необхідні кошти шляхом прийняття нових зобов'язань чи скорочення існуючих активів, т інституційними секторами - чистими кредиторами, які розміщують свої вільні кошти шляхом придбання нових фінансових активів або скорочення існуючих зобов'язань.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження методологічних положень щодо складання фінансового рахунку (Методологічні положення, розд.1) 16.02.2004 N 112 (v0112202-04)
Термін "фінансовий рахунок" означає рахунок, який веде фінансова установа, та включає депозитний рахунок, депозитарний рахунок та:
(a) у випадку суб'єкта інвестиційної діяльності - будь-яку частку участі в капіталі або боргових зобов'язаннях фінансової установи. Незважаючи на вищезазначене, термін "фінансовий рахунок" не включає жодну частку участі в капіталі або боргових зобов'язаннях суб'єкта господарювання, який є суб'єктом інвестиційної діяльності, лише на тій підставі, що він (i) надає клієнту рекомендації щодо інвестування або діє від імені клієнта; або (ii) управляє портфелями для клієнта або діє від імені клієнта в цілях інвестування, управління або керування фінансовими активами, розміщеними на ім'я клієнта у фінансовій установі, яка не є таким суб'єктом господарювання;
(b) у випадку фінансової установи, не описаної в підпараграфі C(1)(a), - будь-яку частку участі в капіталі або боргових зобов'язаннях фінансової установи, якщо клас часток участі було встановлено з метою уникнення звітування відповідно до положень секції I;та
(c) будь-який договір страхування вартості готівкою та будь-який договір про ануїтет, які фінансова установа видала або які вона веде, за винятком неперевідного довічного ануїтету, який не пов'язаний з інвестиціями та який видається фізичній особі та монетизує пенсію або допомогу, виплачену у зв'язку з втратою працездатності, за рахунком, який є виключеним рахунком.
Термін "фінансовий рахунок" не включає будь-який рахунок, які є виключеним рахунком.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосовно обов'язкового автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування (додаток I, секція VIII, розд.C, п.1) м.Брюссель, 9 грудня 2014 року ( див. текст (984_010-14) )
Термін "фінансовий рахунок" означає рахунок, що знаходиться на обслуговуванні у фінансовій установі, а саме:
(1) у випадку суб'єкта господарювання, що є виключно фінансовою установою, оскільки такий суб'єкт господарювання є інвестиційною компанією, будь-яку участь в капіталі чи у борзі (крім таких інструментів, що перебувають у постійному обігу на сформованому ринку цінних паперів) фінансової установи;
(2) у випадку фінансової установи, не описаної в підпункті 1(q)(1) цієї статті, будь-яку участь у капіталі чи у борзі фінансової установи (крім інструментів, що перебувають у постійному обігу на сформованому ринку цінних паперів), якщо (i) розмір боргового відсотку чи участі в капіталі визначається опосередковано чи безпосередньо, переважно, виходячи з активів, які дають підставу для платежів, що підлягають утриманню з американського джерела; а також якщо (ii) група інструментів була сформована з метою уникнення звітування відповідно до цієї Угоди; а також
(3) Будь-який договір страхування з викупною сумою або договір ануїтету, що укладений з або обслуговується фінансовою установою, інший ніж договір страхування, що не пов'язаний з результатами інвестиційної діяльності, договір негайного довічного ануїтету, що не може бути переданий іншій особі, який укладено з фізичною особою та за яким здійснюються пенсійні виплати або виплати з непрацездатності/інвалідності, передбачені рахунком/договором, виключеним з визначення фінансового рахунку в Додатку II.
Незважаючи на зазначене вище, термін "фінансовий рахунок" не включає будь-який рахунок, що виключено із визначення фінансового рахунку в Додатку II. Для цілей цієї Угоди, інструменти розглядаються як "такі, що перебувають у постійному обігу", якщо здійснюється значний обсяг торгівлі стосовно цих процентів на постійній основі, та "сформований ринок цінних паперів" означає біржу, яка є офіційно визнаною та перевіряється державним органом, та в якій розташовано ринок та здійснюється торгівля акцій значної річної вартості. Для цілей цього пункту 1(q), інструмент у фінансовій установі не розглядається як "такий, що перебуває у постійному обігу" та відноситься до фінансових рахунків, якщо власник проценту (за виключенням випадків, коли фінансова установа виступає як посередник) зареєстрований у такій фінансовій установі. Попереднє речення не застосовується до інструментів, вперше зареєстрованих у такій фінансовій установі 1 липня 2014 року чи пізніше, від фінансової установи не вимагається застосування попереднього речення до 1 січня 2016 року.
УГОДА між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (ст.1) м.Київ, 7 лютого 2017 року ( див. текст (840_005-17) )