БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток (financial liability at fair value through profit or loss)

Фінансове зобов'язання, що відповідає одній із наведених нижче умов:
(а) відповідає визначенню «утримувані для торгівлі»;
(б) під час первісного визнання призначається суб'єктом господарювання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, згідно з пунктом 4.2.2 або 4.3.5;
(в) призначається або під час первісного визнання, або після нього як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, згідно з пунктом 6.7.1.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 Фінансові інструменти(Додаток A) 01.01.2016 (див. текст) (msf9-16)