БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Договір

Договір
- усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ).
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів (преамбула) м.Київ, 12 травня 1991 року N 1023-XII (1023-12)
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.626) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15)
Договір
- угода між покупцем і виробником, продавцем, виконавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими здійснюються купівля-продаж машини, виконання роботи та надання послуг.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист прав покупців сільськогосподарських машин (ст.1) м.Київ, 5 червня 2003 року N 900-ІV (900-15)
Договір
- правочин, сторонами якого є Користувач і Бюро і предметом якого є врегулювання питань надання та отримання інформації, що складає кредитну історію.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про організацію формування та обігу кредитних історій (ст.3) м.Київ, 23 червня 2005 року N 2704-ІV (2704-15)
Договір
- договір між Мінфіном та організатором аукціону, який регулює відносини між ними щодо реалізації векселів на аукціоні.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про проведення відкритих аукціонів з продажу права вимоги за простроченою більше ніж два роки заборгованістю юридичних осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України (п.2.) від 28 вересня 2000 р. N 1475 (1475-2000-п) Київ
Договір
- документ, що фіксує угоду сторін про встановлення будь-яких відносин і регулює ці відносини.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ АЛКОГОЛЮ І ТЮТЮНУ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з діловодства у Держалкогольтютюні (Інструкція, Додаток 1, п.12) N 15 (v0015201-01) від 01.02.2001 м.Київ
Договір
- письмова угода між споживачем і постачальником про якість, термін, ціну та інші умови, за якими здійснюються постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення. Письмова угода здобуває чинності з моменту оформлення на підписання споживачем (замовником) бланка заяви-замовлення та діє до моменту отримання споживачем (одержувачем) замовлених ліків та товарів медичного призначення. Письмова угода є юридичним документом, що підтверджує відмову споживача від подальшого перепродажу (ні за будь-яких обставин) отриманих по ній лікарських засобів та товарів медичного призначення.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛИСТ (ПРОЕКТ ПРАВИЛ надання транспортних та кур'єрських послуг при просуванні лікарських засобів суб'єктами фармацевтичної діяльності через заклади поштового зв'язку "Ліки на замовлення", розд.2) N 18НЛ/Л-3772 (v3772576-02) від 30.09.2002
Договір
- усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ).
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (Правила, п.1.2) 19.04.2007 N 103 (z1181-07)
Договір
- це договір або інший правочин (меморандум, угода, протокол тощо), однією із сторін якого є суб'єкт МНС, укладений за домовленістю двох або більше сторін і спрямований на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі МНС (Порядок, п.1.3) 29.06.2010 N 510 (v0510666-10)

Договір

- договір на брокерське обслуговування, договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір купівлі-продажу, договір міни, а також будь-який інший договір, що укладається платником податків з торговцем цінними паперами відповідно до закону та передбачає здійснення операцій з цінними паперами чи деривативами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (Методика, п.1.3) 22.11.2011 № 1484 (z0100-12)
Договір
- договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, укладений у процесі його приватизації між державним органом приватизації та покупцем.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації (Порядок, п.1.4) 10.05.2012 № 631 (z0815-12)
Договір
- це договір або інший правочин (меморандум, угода, протокол тощо), однією із сторін якого є суб'єкт ДСНС України, укладений за домовленістю двох або більше сторін і спрямований на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАКАЗ Про внесення змін до Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС України (Порядок ведення договірної роботи в системі ДСНС України, п.1.3) 17.05.2013 № 237 (va237388-13)

Договір

- домовленість між двома або декількома сторонами, яка породжує права та/або зобов'язання.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (Правила, розд.1, п.5) 27.02.2018 № 17 (v0017500-18)

Договір

- договір, який передбачає виконання резидентом, що не є банком, боргових зобов'язань перед нерезидентом-кредитором за кредитом (позикою, уключаючи поворотну фінансову допомогу), що залучений(а) цим резидентом або (якщо відбулося правонаступництво/переведення боргу) іншим резидентом (уключаючи банк-позичальник).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (Положення, розд.1, п.2) 02.01.2019 № 6 (v0006500-19)
"Договір" означає міжнародну угоду, укладену між державами в письмовій формі і регульовану міжнародним правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів (ст.2) Конвенція набрала чинності для СРСР 29 травня 1986 року (див. текст) (995_118)
Термін "договір" означає, якщо немає іншої вказівки, трудовий договір, за допомогою якого працівник влаштовується на службу до роботодавця для роботи за винагороду в грошовій чи в будь-якій іншій формі, але не охоплює договорів про учнівство, що укладаються відповідно до спеціальних положень про учнівство, котрі містяться в правилах.
Конвенція про максимальну тривалість трудових договорів працівників з корінного населення N 86 (ст.1) м.Женева, 11 липня 1947 року (див. текст) (993_223)
"Договір" - договір, угода або контракт, що укладається між уповноваженими органами держав Сторін, у рамках якого утворюється або передається секретна інформація.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про взаємну охорону секретної інформації (ст.1) м.Душанбе, 9 квітня 2003 року (див. текст) (762_018)
"Договір" означає договір про забезпечення, договір купівлі-продажу з утриманням права власності або договір лізингу.
КОНВЕНЦІЯ про міжнародні майнові права на рухоме обладнання (ст.1) м. Кейптаун, 16.11.2001 (див. текст) (995_k62)