БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Дострокове погашення облігацій

Дострокове погашення облігацій
- сукупність дій емітента та власників облігацій щодо припинення обігу облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій, та не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких облігацій, або постачання (надання) товарів (послуг) до настання строків погашення облігацій, передбачених проспектом емісії облігацій, а анулювання облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (Положення, п.2) 27.12.2013 № 2998 (z0171-14)
Дострокове погашення облігацій
- сукупність дій емітента та власників облігацій щодо припинення обігу облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому рішенням про здійснення запозичення у формі випуску облігацій та проспектом емісії облігацій, і не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких облігацій, до настання строків погашення облігацій, передбачених проспектом емісії облігацій, та анулювання облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу (Положення, розд.1, п.2) 29.04.2014 № 578 (z0570-14)

Дострокове погашення облігацій

- сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються в установленому цим Положенням порядку на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення та пов'язані з виконанням емітентом зобов'язань за облігаціями шляхом виплати власникам таких цінних паперів номінальної вартості та доходу за такими облігаціями (якщо інше не передбачено проспектом облігацій та/або рішенням про емісію облігацій), або постачання (надання) товарів (послуг), або конвертації таких облігацій на відповідну кількість акцій / виплати номінальної вартості такої облігації (для конвертованих облігацій) до настання строків погашення облігацій, передбачених проспектом облігацій та/або рішенням про емісію облігацій, та скасування реєстрації випуску облігацій.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (Положення, розд.1, п.2) 21.06.2018 № 425 (z0843-18)