БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
Р І Ш Е Н Н Я
іменем України
30.10.08 р. Справа № 34/113
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs3937103) )
Суддя господарського суду Донецької області Кододова О.В.
При секретарі судового засідання Котельніковій Н.В.
розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу
за позовом – Відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" в особі Донецьких електричних мереж, м. Донецьк
до відповідача – Приватного підприємства "Буд-фактор", м. Донецьк
про стягнення суми збитків у розмірі 8905,70грн.
за участю представників сторін:
від позивача – не з’явився
від відповідача – Погребняк Н.О. (за довіреністю)
СУТЬ СПОРУ:
Заявлено позов Відкритим акціонерним товариством "Донецькобленерго" в особі Донецьких електричних мереж, м. Донецьк до Приватного підприємства "Буд-фактор", м. Донецьк про стягнення суми збитків у розмірі 8905,70грн.
В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачем в результаті не дотримання вимог Правил охорони електричних мереж при проведенні земельних робіт пошкоджена кабельна лінія, позивач відновив пошкоджену лінію та просить стягнути з відповідача суму витрат по її відновленню та суму за оперативне переключення у розмірі 8905,70грн.
Відповідач у відзиві на позовну заяву від 20 серпня 2008року (вхід. №02-41/29664) проти позову заперечує у повному обсязі за тих підстав, що саме ним виконувалися ремонтні роботи про що свідчить акт підписаний представником РЕМ ДЕМ, також відповідач зазначає що у акті зазначено, що кабель укладений з порушеннями, що і призвело до його пошкодження.
За клопотанням сторін справа слухалась без фіксації судового процесу технічними засобами.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, встановив :
Приватним підприємством "Буд-фактор" було виконано роботи з прокладки кабельної мережі потужністю 10 кВт на об’єкті Культурно-громадський торговий центр, що розташований на перетинанні вул. Постишева та пр. Садовий у Ворошиловському районі м. Донецька. Роботи проводилися на підставі проектної документації, за наявності необхідних дозволів та ордерів у тому числі Донецьких електричних мереж від 09.10.2007року (а.с.42). При виконанні земельних робіт відповідачем було пошкоджено кабель.
31 січня 2008 року за участю представника Ворошиловського РЕМ Донецьких електричних мереж Чемісової І.А. складено протокол про адміністративне правопорушення у якому зазначено, що раніше піддавався штрафу за невстановлений дорожній знак. Згідно пояснень порушника, які маються у протоколі при устрої траншеї під кабелем для торгового центру по вул. Постишева був пошкоджений кабель: підстанція Кальміуська – 110-РП14№1, роботи велися від підстанції по довжині близько 1000м та по всій довжені траси продовж робочих кабелів на відстані 200-300мм. На місці пошкодження робочий кабель лежав на глибині 350мм., без піску та сигнальної цегли. На місці пошкодження була петля раніше укладена з більш раннім пошкодженням. На кабелі який пошкодили була зроблена вставка та встановлені дві муфти. Кабельна лінія була укладена з явними порушеннями. Силами ПП "Строй-фактор"було розкопано місце пошкодження заглиблена траншея до 800мм, смонтована вставка кабеля АСБл-10 3*240-10м та дві термоусаджуючих муфти. Кабель укладений на пісок та закритий цеглою. Всі ремонтні роботи виконані силами ПП "Буд-фактор".
Даний протокол підписаний представником ПП "Буд-фактор" та інженером Ворошиловських районних електричних мереж Чимісовою І.А. без заперечень.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги не обґрунтовані та задоволенню не підлягають, з огляду на наступне.
Статтею 1166 Цивільного кодексу України передбачено, зокрема, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.
Відповідно до ст.1192 зазначеного кодексу, з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного пава, має право на їх відшкодування. При цьому, збитки визначаються, як втрата, якої особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Згідно ст. 623 Цивільного кодексу України сторона, яка порушила зобов'язання повинна відшкодувати заподіяні в результаті цього збитки. При цьому розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання, доказується кредитором.
Пунктом 1 ст. 224 Господарського кодексу України передбачено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.
Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Розглядаючи позовні вимоги, суд виходить з того, що складовою збитків є наявність збитків, протиправна поведінка боржника, причинний зв’язок між протиправною поведінкою та збитками.
Таким чином, для настання деліктної відповідальності необхідна наявність складу правопорушення, а саме – наявність збитків, протиправна поведінка заподіювача збитків, причинний зв’язок між збитками та протиправною поведінкою заподіювача, вина.
Обов’язковою підставою деліктної відповідальності є причинний зв’язок між протиправною поведінкою і збитками. Протиправна поведінка означає порушення особою вимог правової норми, що полягає в здійсненні заборонених дій або в утриманні від здійснення наказів правової норми діяти певним чином.
Позивачем як доказ виконаних робіт на суму 8905,70грн. надано тільки довідки про вартість виконаних підрядних робіт за лютий 2008року (а.с.4, 8), акти прийомки виконаних підрядних робіт за лютий 2008року (а.с. 5-7, 9-10). Судом не приймаються зазначені документи як доказ виконаних позивачем підрядних робіт, оскільки акти приймання виконаних робіт підписані тільки позивачем, з відповідачем дані акти не узгоджені та не підписані останнім у встановленому законом порядку, доказів надіслання даних актів відповідачу позивачем не надано. Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.
Статтею 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
За умовами ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Відповідно до ст. 36 ГПК України письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Позивачем не надано жодного доказу того, що саме ним виконані роботи по відновленню робочого кабелю.
Встановлення причинного зв'язку між протиправною поведінкою особи, яка завдала шкоду, та збитками потерпілої сторони є важливим елементом доказування наявності реальних збитків. Витрати потерпілої особи з виправлення пошкодженого майна її засобами і коштами визначаються, виходячи з реальних витрат позивача.
Відповідач виконував роботи по прокладенню кабельної лінії маючи на це відповідний дозвіл, проведення даних робіт було узгоджено зокрема з Донецькими електричними мережами. Ремонтні роботи по відновленню робочого кабелю виконувалися відповідачем – Приватним підприємством "Буд-фактор", що підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 31 січня 2008року (а.с. 40), який підписаний інженером Ворошиловських районних електричним мереж без заперечень, кошторисом з розрахунком договірної ціни.
Таким чином позивачем не доведено виконання ним робіт по відновленню робочого кабелю та заподіяння відповідачем йому збитків.
Згідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Судом при винесенні рішення враховано, що правовою підставою для звернення до господарського суду є захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, право на позов у особи виникає після порушення або невизнання відповідачем його права.
Позивачем не надано доказів того, що його права порушені з боку відповідача.
Отже, враховуючи всі матеріали справи, суд дійшов висновку про відсутність вини у діях відповідача щодо заподіяння матеріальних збитків та причинного зв’язку між діями відповідача та збитками, які нараховані позивачем. Крім того матеріалами справи підтверджується, що роботи по усуненню пошкоджень були виконані саме відповідачем.
Суд дійшов висновку, що неподання позивачем доказів протиправності дій (бездіяльності) відповідача, його вини у заподіянні збитків та наявності причинного зв’язку між такими діями (бездіяльністю) і виною, відсутністю доказів фактичного виконання позивачем робіт та реальності збитків є підставою для відмови у задоволенні позову про стягнення збитків.
Відтак вимоги позивача про стягнення суми збитків у розмірі 8905,70грн. задоволенню не підлягають за недоведеністю.
Судові витрати покладаються на позивача відповідно до ст. 49 ГПК України.
На підставі Цивільного кодексу України (435-15) , Господарського кодексу України (436-15) та керуючись ст.ст. 33, 43, 49, ст.ст. 82- 85 ГПК України, господарський суд-
ВИРІШИВ
У позові відмовити повністю.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили. Суддя