Спеціальний режим інвестиційної діяльності

 
 
Спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (ст.1) м. Київ, 24 грудня 1998 року N 356-XIV (356-14)
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова (ст.1) N 1714-III 11 травня 2000 року м. Київ (див. текст) (1714-14)
 
 
спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області (ст.1) м. Київ, 15 липня 1999 року N 970-XIV (970-14)
 
Спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують у порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань територій пріоритетного розвитку та спеціальної економічної зони "Порт Крим".
ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим (ст.1) м.Київ, 21 грудня 2000 року N 2189-ІІІ (2189-14)
 
Спеціальний режим інвестиційної діяльності - правовий режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують у порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань території пріоритетного розвитку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області (ст.1) м.Київ, 5 квітня 2001 року N 2354-ІІІ (2354-14)