КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 лютого 2019 р. № 107
Київ

Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 359 від 24.04.2019 (359-2019-п) )
З метою виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (2629-19) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Здійснити державні зовнішні запозичення у 2019 році шляхом залучення кредиту.
2. Затвердити Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту, що додаються.
3. Відповідно до частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України (2456-17) доручити заступнику Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Гелетію Юрію Ігоровичу, який на момент вчинення правочину виконує обов’язки Міністра фінансів, здійснити державні зовнішні запозичення у 2019 році шляхом залучення кредиту відповідно до Основних умов, затверджених цією постановою, укласти відповідний кредитний договір та підписати інші документи, пов’язані із залученням кредиту.
3-1. Відповідно до частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України (2456-17) доручити Міністру фінансів або особі, яка виконує його обов’язки, у разі потреби вносити зміни до кредитного договору, зазначеного в пункті 3 цієї постанови, що не матимуть впливу на Основні умови, затверджені цією постановою, та підписувати інші документи, пов’язані із залученням кредиту.
( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 359 від 24.04.2019 (359-2019-п) )
4. Надати заступнику Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Гелетію Юрію Ігоровичу, який на момент вчинення правочину виконує обов’язки Міністра фінансів, право визначення остаточних суми кожного траншу кредиту та ставки відсоткового доходу за такими траншами в межах, передбачених пунктами 1 і 2 Основних умов, затверджених цією постановою.
5. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування державних зовнішніх запозичень, здійснених згідно з цією постановою.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 107

ОСНОВНІ УМОВИ

здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту

1. Державні зовнішні запозичення здійснюються у 2019 році шляхом залучення кредиту, що надається у формі двох траншів: траншу A та траншу B, на загальну суму в євро, що не перевищує еквівалент 630 млн. доларів США, в межах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (2629-19) (далі - кредит).
2. На суму кожного траншу кредиту нараховується:
відсотковий дохід за ставкою не вище 5,9 відсотка річних;
комісія за організацію кредиту в розмірі 0,8 відсотка.
3. Відсотковий дохід сплачується кожні півроку згідно з графіком, що визначається у кредитному договорі.
4. Остаточне погашення кредиту здійснюється:
щодо траншу A - через чотири роки після його залучення з погашенням (амортизацією) кожні півроку згідно з графіком, що визначається у кредитному договорі;
щодо траншу B - через десять років після його залучення.
При цьому пільговий період відстрочення погашення траншу B кредиту становить чотири роки та шість місяців після його залучення з подальшим погашенням (амортизацією) кожні півроку згідно з графіком, що визначається у кредитному договорі.
5. Зобов’язання за кредитом у сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн. доларів США, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно із кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch та TMF Global Service (UK) Limited.
6. Плата за надання передбаченої пунктом 5 цих Основних умов гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку здійснюється відповідно до Угоди про відшкодування збитків, що укладається між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Гарантія на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг).
7. Погашення та обслуговування кредиту здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
8. Інші умови залучення кредиту визначаються відповідним кредитним договором та іншими документами, пов’язаними з його залученням.