ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2019 року № 849

Про скаргу Народно-демократичної ліги молоді, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 20 квітня 2019 року за № 21-37-13567

До Центральної виборчої комісії 20 квітня 2019 року надійшла скарга Народно-демократичної ліги молоді.
У скарзі Народно-демократична ліга молоді просить "визнати рішення № 19 від 16.04.2019 р. ОВК № 59 таким, що не відповідає вимогам законодавства; скасувати рішення № 19 від 16.04.2019 р. ОВК № 59; зобов’язати ОВК № 59 зареєструвати офіційних спостерігачів від Народно-демократичної ліги молоді, вказаних у поданні від 15.04.2019 р. в ОВК № 59; зобов’язати ОВК № 59 здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними або поновити іншим способом порушені виборчі права та законні інтереси".
Вивчивши скаргу, Центральна виборча комісія зазначає.
За змістом частини першої статті 91 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) (далі - Закон) та пункту 2.1 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (v0114359-14) (зі змінами) (далі - Порядок), суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках може бути кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом (474-14) порядку, політична партія - суб’єкт виборчого процесу, в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії, офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата на пост Президента України чи громадської організації, зареєстрований у встановленому Законом (474-14) порядку, виборець - громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону (474-14) має право голосу на виборах Президента України, в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.
При цьому офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації може звернутися зі скаргою лише до виборчої комісії, яка здійснила його реєстрацію.
Пунктом 2.2 Порядку (v0114359-14) передбачено, що від імені кандидата на пост Президента України суб’єктом звернення зі скаргою може бути також уповноважений представник кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; довірена особа кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі; довірена особа кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі.
Отже, громадська організація згідно зі статтею 91 Закону (474-14) та розділом 2 Порядку (v0114359-14) не є належним суб’єктом звернення зі скаргою до Центральної виборчої комісії.
Частиною шостою статті 96 Закону (474-14) , пунктом 9.3 Порядку (v0114359-14) визначено, що виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою.
З огляду на такі обставини скарга Народно-демократичної ліги молоді підлягає залишенню без розгляду по суті.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 91, частин другої, четвертої, шостої статі 96 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України (v0114359-14) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу Народно-демократичної ліги молоді, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 20 квітня 2019 року за № 21-37-13567, залишити без розгляду по суті.
2. Копію цієї постанови надіслати Народно-демократичній лізі молоді та окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
Т.СЛІПАЧУК