ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2019 року № 853

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад 30 червня 2019 року

З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори під час організації підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад 30 червня 2019 року, згідно з пунктом 1 частини першої статті 24, частиною першою статті 93-1 Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1 - 3 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад 30 червня 2019 року (додається).
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству культури України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Державній архівній службі України, Державній казначейській службі України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній службі України з питань праці, Державній фіскальній службі України, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, органів ведення Державного реєстру виборців та відповідних територіальних виборчих комісій.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
Т.СЛІПАЧУК
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 квітня 2019 року № 853

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад 30 червня 2019 року

№ з/п
Зміст заходу, визначений Законом України "Про місцеві вибори" (595-19)
(далі - Закон)
Строк виконання заходу
Календарна дата
Суб’єкт виконання заходу
1
Подання до Центральної виборчої комісії відомостей щодо зареєстрованих політичних партій (далі - партія) та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій
(частина шоста статті 37 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування
До 30 квітня включно
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян
2
Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією про початок виборчого процесу додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об’єднаних територіальних громад (далі - додаткові місцеві вибори) шляхом прийняття відповідного рішення
(частина восьма статті 15 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до початку виборчого процесу
До 5 травня включно
Центральна виборча комісія
3
Оприлюднення рішення про оголошення початку виборчого процесу додаткових місцевих виборів у загальнодержавних засобах масової інформації
або в інший спосіб
(частина восьма статті 15 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення
Центральна виборча комісія
4
Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців кількості одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені відповідними територіальними виборчими комісіями на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації додаткових місцевих виборів
(частина п’ята статті 16, частина перша статті 17 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування
До 10 травня включно
Центральна виборча комісія
5
Розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій відомостей про кількість одномандатних виборчих округів на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації додаткових місцевих виборів
(частина перша статті 17 Закону (595-19)
)
Невідкладно після визначення кількості виборчих округів
Центральна виборча комісія
ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ДОДАТКОВИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ - 11 травня
(за п’ятдесят днів до дня голосування)
(частина четверта статті 15 Закону (595-19)
)
6
Визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)
(частина четверта статті 56 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування
До 15 травня включно
Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
7
Складання єдиного кошторису доходів і видатків для підготовки та проведення додаткових місцевих виборів
(стаття 69 Закону (595-19)
)
В одноденний строк з дня отримання від виконавчого комітету сільської, селищної ради рішення про виділення коштів
Сільська, селищна виборча комісія (далі - територіальна виборча комісія)
8
Подання до кожної територіальної виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади
(стаття 17 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за сорок днів до дня голосування
До 20 травня включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
9
Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації
(абзац перший частини третьої статті 57 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за сорок днів до дня голосування
До 20 травня включно
Засоби масової інформації
10
Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на додаткових місцевих виборах
(частина перша статті 66 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за сорок днів до дня голосування
До 20 травня включно
Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку
11
Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на додаткових місцевих виборах або про відмову в наданні такого дозволу
(частина друга статті 66 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання
Центральна виборча комісія
12
Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу
(частина друга статті 66 Закону (595-19)
)
Не пізніш як наступного дня після дня прийняття відповідного рішення
Центральна виборча комісія
13
Утворення одномандатних виборчих округів для проведення додаткових місцевих виборів
(частина шоста статті 17 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування
До 22 травня включно
Територіальна виборча комісія
14
Передача органу ведення Державного реєстру виборців на паперових носіях та в електронному вигляді рішення про утворення одномандатних виборчих округів
(частина тринадцята статті 17 Закону (595-19)
)
Невідкладно після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів
Територіальна виборча комісія
15
Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений виборчою комісією спосіб рішення про утворення одномандатних виборчих округів
(частина тринадцята статті 17 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів
Територіальна виборча комісія
16
Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій
(частина шоста статті 37 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування
До 25 травня включно
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян
17
Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у додаткових місцевих виборах разом з копією статуту партії
(абзаци перший, другий частини першої статті 36 Закону (595-19)
)
Після початку виборчого процесу, але не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування
З 11 травня до 25 травня включно
Партії
18
Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у додаткових місцевих виборах
(абзац третій частини першої статті 36 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування
До 26 травня включно
Центральна виборча комісія
19
Повідомлення у письмовій формі відповідній територіальній виборчій комісії про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів у депутати сільської, селищної ради (далі - кандидати в депутати)
(абзац перший частини п’ятої статті 37 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції)
Відповідна місцева організація партії
20
Висування кандидатів у депутати на відповідних додаткових місцевих виборах
(стаття 10, частини перша - третя статті 35 Закону (595-19)
)
Розпочинається за тридцять чотири дні до дня голосування
З 27 травня
Місцева організація партії, зареєстрована в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень частини другої статті 12 Закону (595-19)
,
громадяни України шляхом самовисування
21
Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на додаткових місцевих виборах
(частина третя статті 66 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування
До 30 травня включно
Центральна виборча комісія
22
Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати
(частина друга статті 42 Закону (595-19)
)
Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування
До 5 червня включно
Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування
23
Прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати або про відмову в реєстрації
(абзац перший частини четвертої статті 42 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата в депутати та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування
До 6 червня включно
Територіальна виборча комісія
24
Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата в депутати або про відмову в реєстрації представнику місцевої організації партії, від якої висунуто кандидата, відповідному кандидату або його довіреній особі
(абзац другий частини четвертої статті 42, частина друга статті 46 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
Територіальна виборча комісія
25
Видача посвідчення кандидата в депутати (в разі його реєстрації) представнику місцевої організації партії, від якої висунуто кандидата, відповідному кандидату або його довіреній особі
(частина п’ята статті 42 Закону (595-19)
)
У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
Територіальна виборча комісія
26
Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати у визначений комісією спосіб
(частина восьма статті 42 Закону (595-19)
)
Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування
До 8 червня включно
Територіальна виборча комісія
27
Початок передвиборної агітації
(частина друга статті 54 Закону (595-19)
)
З дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата
Кандидат у депутати
28
Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок коштів власного виборчого фонду кандидата, а також з використанням обладнання, що йому
алежить
(частина третя статті 56 Закону (595-19)
)
Не пізніш як через два дні після його виготовлення
Кандидат у депутати
29
Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити
(частина шоста статті 70 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду
Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду
30
Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати
(абзаци перший - третій частини третьої статті 63 Закону (595-19)
)
Після реєстрації відповідного кандидата, але не пізніш як за три дні до дня голосування
Кандидат у депутати
31
Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати та видача їм посвідчень
(абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону (595-19)
)
Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб
Територіальна виборча комісія
32
Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб
(частина сьома статті 63 Закону (595-19)
)
У будь-який час до дня голосування
Кандидат у депутати
33
Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи
(частина восьма статті 63 Закону (595-19)
)
У будь-який час
Довірена особа кандидата в депутати
34
Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку - прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення
(частина дев’ята статті 63 Закону (595-19)
)
Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування - невідкладно
Територіальна виборча комісія
35
Внесення до відповідної районної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій
(частина четверта статті 23 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування
До 9 червня включно
Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, кандидат у депутати
36
Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування
(пункт 1 частини першої статті 47 Закону (595-19)
)
У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування
До 10 червня включно
Кандидат у депутати
37
Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати відповідно до рішення місцевої організації партії
(пункт 2 частини першої статті 47 Закону (595-19)
)
У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування
До 10 червня включно
Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата
38
Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати
(частина третя статті 47 Закону (595-19)
)
Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування
До 11 червня включно
Територіальна виборча комісія
39
Видача копії рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати
(частина шоста статті 47 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата
Територіальна виборча комісія
40
Надсилання до Центральної виборчої комісії рішення, прийнятого відповідно до частин першої, третьої, восьмої статті 47 Закону (595-19)
(частина дев’ята статті 47 Закону (595-19)
)
Негайно
Територіальна виборча комісія
41
Затвердження тексту виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної ради для голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі (далі - виборчий бюлетень)
(абзац перший частини третьої статті 74 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування
До 12 червня включно
Територіальна виборча комісія
42
Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня
(абзац другий частини третьої статті 74 Закону (595-19)
)
Протягом двох днів з дня прийняття рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчого бюлетеня
Суб’єкти відповідного виборчого процесу
43
Повідомлення районній виборчій комісії, яка утворює відповідні дільничні виборчі комісії, про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій
(пункт 1 частини першої статті 73 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи
44
Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій
(частина перша статті 23 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань
До 14 червня включно
Районна виборча комісія
45
Утворення дільничних виборчих комісій
(абзац перший частини першої статті 23 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування
До 14 червня включно
Районна виборча комісія
46
Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією
(частина восьма статті 23 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій
Районна виборча комісія, яка утворила дільничні виборчі комісії
47
Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії
(частини друга, третя статті 27 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії
Голова, а в разі його відсутності - заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретар дільничної виборчої комісії
48
Початок повноважень дільничної виборчої комісії
(абзац перший частини шостої статті 20 Закону (595-19)
)
З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного під час її утворення, на засіданні цієї комісії
49
Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях
(абзац другий частини шостої статті 74 Закону (595-19)
)
Після виготовлення попередніх списків виборців
Орган ведення Державного реєстру виборців
50
Передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень
(абзац перший частини другої статті 30 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування
До 16 червня включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
51
Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії
(частина перша статті 31 Закону (595-19)
)
Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
52
Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії
(абзац третій частини третьої статті 74 Закону (595-19)
)
Не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування
До 17 червня включно
Територіальна виборча комісія
53
Визначення кількості виборчих бюлетенів
(абзац перший частини шостої статті 74 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування
До 17 червня включно
Територіальна виборча комісія
54
Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно із статтею 3 Закону (595-19)
мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я
(абзаци другий, третій частини першої статті 34 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування
До 17 червня включно
Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я
55
Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
(абзац другий частини першої статті 34 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за десять днів до дня голосування
До 19 червня включно
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
56
Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців
(частина дев’ята статті 34 Закону (595-19)
)
Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
57
Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії
(частина п’ята статті 34 Закону (595-19)
)
Наступного дня після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
58
Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення
(пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга статті 77 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за десять днів до дня голосування
До 19 червня включно
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
59
Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
(абзац другий частини першої статті 67 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за десять днів до дня голосування
До 19 червня включно
Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України
60
Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування
(абзац перший частини шостої статті 71 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати
61
Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб відомостей проміжного фінансового звіту
(частина десята статті 71 Закону (595-19)
)
Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту
Територіальна виборча комісія
62
Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій. Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень
(частини друга, четверта статті 67 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Центральна виборча комісія
63
Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати
(частина четверта статті 65 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Кандидат у депутати
64
Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації
(частина шоста статті 66 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі - громадська організація)
65
Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації або про відмову в реєстрації. Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень
(частини четверта, шоста статті 65, частини шоста, восьма статті 66 Закону (595-19)
)
У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача
Територіальна виборча комісія
66
Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації
(частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону (595-19)
)
У будь-який час
Кандидат у депутати, громадська організація
67
Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача
(частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону (595-19)
)
У будь-який час
Офіційний спостерігач від кандидата в депутати, громадської організації
68
Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації
(частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону (595-19)
)
Після отримання відповідної заяви
Територіальна виборча комісія
69
Забезпечення виготовлення поліграфічним підприємством виборчих бюлетенів
(пункт 2 частини першої, частина друга статті 75 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Територіальна виборча комісія
70
Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися
(абзац другий частини третьої, частина п’ята статті 31 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Виборець
71
Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців
(частина п’ята статті 31 Закону (595-19)
)
Протягом одного дня
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
72
Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії щодо передачі заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів)
(частина шоста статті 31 Закону (595-19)
)
Невідкладно після прийняття відповідного рішення
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
73
Видача рішення виборчої комісії щодо передачі до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала таку заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву)
(частина шоста статті 31 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
74
Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу
(частина восьма статті 31 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
До 24 червня включно
Виборець
75
Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів
(пункт 2 частини першої статті 75 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за чотири дні до дня голосування
До 25 червня включно
Територіальна виборча комісія
76
Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів
(частина п’ята статті 75 Закону (595-19)
)
Не раніш як за три дні до дня голосування
Не раніше 27 червня
Територіальна виборча комісія
77
Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня
(частина тринадцята статті 75 Закону (595-19)
)
Невідкладно після прийняття рішення
Територіальна виборча комісія
78
Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися
(частини шоста, сьома статті 34 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за два дні до дня голосування
До 27 червня включно
Виборець
79
Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці або виключення особи з нього
(частина дванадцята статті 34 Закону (595-19)
)
Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
80
Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці
(частина друга статті 32 Закону (595-19)
)
Не пізніш як за два дні до дня голосування
До 27 червня включно
Орган ведення Державного реєстру виборців
81
Завершення передвиборної агітації
(абзац перший частини другої статті 54 Закону (595-19)
)
О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування
О 24 годині 28 червня
82
Зняття передвиборних агітаційних матеріалів
(частина одинадцята статті 60 Закону (595-19)
)
З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування
З 24 години 28 червня
Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
83
Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я
(пункт 2 частини третьої, частина п’ята статті 78 Закону (595-19)
)
До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування
До 20 години 28 червня
Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб)
84
Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування
(пункт 1 частини третьої статті 78 Закону (595-19)
)
До 12 години останньої суботи перед днем голосування
До 12 години 29 червня
Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися
85
Внесення змін та уточнень до списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці
(абзац перший частини першої статті 33 Закону (595-19)
)
До 18 години останньої суботи перед днем голосування
До 18 години 29 червня
Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці
86
Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення особи з нього
(абзац другий частини першої статті 33 Закону (595-19)
)
Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
87
Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії
(частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону (595-19)
)
Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування
Районна виборча комісія, яка сформувала склад територіальної, утворила дільничну виборчу комісію
88
Виготовлення витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування
(абзац перший частини другої статті 78 Закону (595-19)
)
В останній день перед днем голосування
29 червня
Дільнична виборча комісія
89
Надання витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії
(абзац другий частини другої статті 78 Закону (595-19)
)
Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців
Дільнична виборча комісія
ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ - з 8 до 20 години 30 червня
(частина перша статті 77 Закону (595-19)
)
90
Інформування відповідної територіальної виборчої комісії про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування
(абзац третій частини шостої статті 77 Закону (595-19)
)
Перед початком голосування
До 8 години 30 червня
Дільнична виборча комісія
91
Передача відповідній територіальній виборчій комісії попередніх відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування
(частина вісімнадцята статті 77 Закону (595-19)
)
Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дня голосування
Після 20 години, але не пізніше 21 години
30 червня
Дільнична виборча комісія
92
Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів
(частина восьма статті 70 Закону (595-19)
)
О 18 годині середи після дня голосування
О 18 годині 3 липня
Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду
93
Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів в одномандатному виборчого окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним у відповідному окрузі, про проведення повторного голосування, про визнання виборів у відповідному окрузі такими, що не відбулися
(частина друга статті 85 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування
До 5 липня включно
Територіальна виборча комісія
94
Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата
(частина шоста статті 71 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на сьомий день після дня голосування
До 7 липня включно
Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати
95
Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений відповідною територіальною виборчою комісією, спосіб відомостей остаточного фінансового звіту
(частина десята статті 71 Закону (595-19)
)
Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту
Територіальна виборча комісія
96
Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією
(частина дванадцята статті 85 Закону (595-19)
)
Невідкладно після встановлення результатів виборів
Територіальна виборча комісія
97
Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування
(частина другастатті 87 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на другий день після прийняття відповідного рішення
Територіальна виборча комісія
98
Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, про обраного депутата
(частина дванадцята статті 85 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів
Територіальна виборча комісія
99
Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації
(абзац перший частини першої статті 88 Закону (595-19)
)
Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів
Територіальна виборча комісія
100
Припинення повноважень дільничної виборчої комісії
(абзац другий частини шостої статті 20 Закону (595-19)
)
Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
101
Повернення не використаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів
(частина восьма статті 69 Закону (595-19)
)
Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
Територіальна виборча комісія
102
Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, передбачених для підготовки та проведення виборів
(частина дев’ята статті 69 Закону (595-19)
)
У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
Територіальна виборча комісія
103
Закриття рахунку виборчого фонду
(частина дев’ята статті 70 Закону (595-19)
)
На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду
104
Інформування відповідної ради про результати виборів
(частина дванадцята статті 85 Закону (595-19)
)
На першому пленарному засіданні відповідної ради
Територіальна виборча комісія
105
Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи
(частина перша статті 101 Закону (595-19)
)
Після офіційного оприлюднення результатів виборів
Територіальна виборча комісія
Секретар
Центральної виборчої комісії
Н.БЕРНАЦЬКА