ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 19 квітня 2019 року № 839

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 16 квітня 2014 року № 290

Керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Внести до Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (v0290359-14) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 квітня 2014 року № 290 (зі змінами), такі зміни:
в абзаці п’ятому пункту 1.6-1 слова "частинами п’ятою, восьмою статті 85" виключити;
в абзаці другому пункту 1.13 слово "дванадцяти" замінити словом "дев’яти";
абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш як за один день до дня виборів (дня повторного голосування), затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому Законом (474-14) та цим Роз’ясненням";
пункт 2.2 викласти в такій редакції:
"2.2. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, зазначених у підпунктах 1, 3, 5 - 12 пункту 1.3 цього Роз’яснення, рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб’єкта подання в разі внесення відповідного подання у строк, установлений частиною шостою статті 30 Закону (474-14) (пункт 1.10 цього Роз’яснення).
За відсутності відповідного подання або якщо подана кандидатура до складу виборчої комісії згідно із Законом (474-14) та цим Роз’ясненням підлягає відхиленню, інша особа за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів таких комісій (щодо дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - за поданням Міністерства закордонних справ України) включається до складу виборчої комісії лише в разі, якщо кількість членів виборчої комісії стала меншою від мінімальних меж, з тим, щоб кількісний склад такої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим) відповідно для:
- окружних виборчих комісій - 12 осіб;
- дільничних виборчих комісій - 9 осіб, а на виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, - 4 особи.
У разі необхідності, з метою забезпечення виборчими комісіями належної підготовки та проведення виборів, зокрема в день голосування, відповідна виборча комісія вищого рівня може збільшити склад виборчої комісії за поданням голови відповідної виборчої комісії на підставі пропозицій членів цієї комісії до кількості, що не перевищує склад виборчої комісії під час її утворення (формування нового складу виборчої комісії)";
в абзаці другому пункту 2.3 слова "частинами п’ятою та восьмою статті 85" замінити словами "частиною другою статті 23 та частиною першою статті 24";
пункт 2.4 викласти в такій редакції:
"2.4. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або її окремого члена подання щодо включення нових членів виборчої комісії замість вибулих вносяться за формами, встановленими постановами Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2018 року № 265 (v0265359-18) "Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України" (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 27 лютого 2019 року № 400 (v0400359-19) ), від 2 квітня 2019 року № 749 (v0749359-19) "Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування", на паперовому носії та в електронному вигляді";
пункт 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3. Подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, може вноситися у будь-який час після затвердження складу комісії. Подання вносяться на паперових носіях та в електронному вигляді за формами, встановленими постановами Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2018 року № 266 (v0266359-18) "Про форми подань про заміну членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України" (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 27 лютого 2019 року № 400 (v0400359-19) ), від 2 квітня 2019 року № 748 (v0748359-19) "Про форми подань про заміну членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування".
2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
Т.СЛІПАЧУК