НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 597

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2019 року № 411

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року № 148 (148-2014-п) "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України (v1028862-12) , затверджених протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року № 8 та погоджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 09 серпня 2012 року № 1028, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 серпня 2017 року № 1027 "Про врахування ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" сум дотацій для компенсації втрат від постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції", постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 серпня 2017 року № 1050 (v1050874-17) "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню)", постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1420 (v1420874-17) "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу", постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1421 (v1421874-17) "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу" та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1422 (v1422874-17) "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2019 року № 411 (v0411874-19) "Про врахування суми компенсації втрат (дотаційних сертифікатів) операторам систем розподілу у ІI кварталі 2019 року" такі зміни:
у пункті 1:
в абзаці другому цифри "-54 291 769" замінити цифрами "-52 735 825";
в абзаці третьому цифри "262 763 912" замінити цифрами "261 684 930";
в абзаці четвертому цифри "405 871 259" замінити цифрами "405 394 297";
додатки 2 - 4 викласти в новій редакції, що додаються.
Голова НКРЕКП
О.Кривенко
( Додатки 2-4 ) ( Див. текст (v0597874-19F13) )