НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019 № 585

Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019 (v2609874-19) - зміни опрацьовуються )
Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України:
від 26 грудня 2003 року № 1456 (v1456227-03) "Про затвердження Процедури встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами" (зі змінами);
від 04 травня 2006 року № 563 (v0563227-06) "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою";
2) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
від 27 липня 2017 року № 978 (v0978874-17) "Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання";
від 27 липня 2017 року № 980 (v0980874-17) "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання".
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".
Голова НКРЕКП
О. Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019 № 585

ПОРЯДОК

встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

( Див. текст (v0585874-19d2609) )
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики
А. Гудаченко
( Додатки 1-19 ) ( Див. текст (v0585874-19F258) )