КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 352
Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність (543-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1656; 2012 р., № 3, ст. 85; 2017 р., № 22, ст. 618), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 352

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Будівельні норми розробляються Мінрегіоном та іншими міністерствами, до повноважень яких належать питання нормування у будівництві (далі - суб’єкти нормування), відповідно до технічного завдання, сформованого за результатами аналізу питань, що потребують унормування.".
2. Пункти 4, 6 і 7 викласти у такій редакції:
"4. Технічне завдання затверджується суб’єктом нормування за результатами аналізу питань, що потребують унормування, та з урахуванням пропозицій базових організацій, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб та оприлюднюється на офіційному веб-сайті суб’єкта нормування.";
"6. Проект будівельних норм розробляється організацією-розробником відповідно до технічного завдання, затвердженого суб’єктом нормування.
Розроблені організацією-розробником істотні умови щодо змісту проекту будівельних норм оприлюднюються на офіційних веб-сайтах суб’єкта нормування та організації-розробника.
Організація-розробник протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм забезпечує їх обговорення з базовими організаціями, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами у разі надходження від них пропозицій.
7. Проект будівельних норм розробляє організація-розробник з урахуванням істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм, визначених за результатами обговорення, та оприлюднює його разом з пояснювальною запискою до нього шляхом розміщення на власному офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті суб’єкта нормування.
Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту будівельних норм суб’єктом нормування приймаються пропозиції до проекту будівельних норм у письмовій формі від фізичних і юридичних осіб. Суб’єкт нормування та/або організація-розробник можуть проводити узгоджувальні наради щодо отриманих пропозицій.
Організація-розробник аналізує одержані пропозиції до проекту будівельних норм, складає протокол погодження позицій, доопрацьовує проект з урахуванням зазначених пропозицій. Проект і протокол разом з пояснювальною запискою надсилається організацією-розробником суб’єктові нормування.".
3. Пункт 9 після слів "свою позицію щодо проекту" доповнити словами "(погодження або погодження із зауваженнями)".