КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2019 р. № 360
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року, що додається.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 360

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року

Перший заступник Міністра інформаційної політики, голова міжвідомчої робочої групи
Завідувач сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу МІП, заступник голови міжвідомчої робочої групи
Головний спеціаліст сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу МІП, секретар міжвідомчої робочої групи
Перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Директор Департаменту комунікації МВС
Заступник директора політичного департаменту, начальник відділу - речник МЗС
Начальник Управління комунікацій та преси Міноборони
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Начальних відділу опрацювання запитів засобів масової інформації Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил (за згодою)
Консультант-експерт з оперативних питань СБУ (за згодою)
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання рівних прав і свобод (за згодою)
Директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Начальник Управління інформаційної політики Херсонської облдержадміністрації
Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)
Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою)
Член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (за згодою)
Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)
Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)
Член Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики (за згодою)
Член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних менших і міжнаціональних відносин (за згодою)
Представники міжнародних та громадських організацій (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 360

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року

1. Міжвідомча робоча група з питань розроблення та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Кабінетові Міністрів України.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) моніторинг ситуації у сфері безпеки діяльності журналістів на тимчасово окупованих територіях;
2) вивчення та систематизація зафіксованих випадків порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях;
3) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань реагування на випадки порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у відповідній сфері безпеки діяльності журналістів на тимчасово окупованих територіях;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:
1) отримувати в установленому порядку від міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів (за згодою);
3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується її головою.
9. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова.
10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.
11. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.
12. Голова міжвідомчої робочої групи координує її роботу та забезпечує узгодженість дій членів цієї групи під час виконання покладених на неї завдань.
13. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.
Член допоміжного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
14. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить МІП.
15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює МІП.