КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 квітня 2019 р. № 272-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу" (889-19) оголосити конкурс на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 19
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 272-р

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником Держенергонагляду;
2) виконання обов’язків Голови Держенергонагляду у разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад - 21990 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (15-2017-п) "Питання оплати праці працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2019 р., № 17, ст. 590);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям (15-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.
4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (246-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163), до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (246-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (1682-18) , та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);
9) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
10) документи приймаються до 12 години 10 травня 2019 року.
5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 21 травня 2019 року.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Федько Наталія Миколаївна (256-00-01, e-mail: fedko@nads.gov.ua).

Загальні (кваліфікаційні вимоги)

1.
Освіта
- ступінь вищої освіти - не нижче магістра
2.
Володіння державною мовою
- вільне володіння державною мовою
3.
Володіння іноземною мовою
- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи
Спеціальні вимоги
Кваліфікаційні вимоги
1.
Досвід роботи
- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" (889-19)
чи "Б" (889-19)
або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання - не менше трьох років
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Управління змінами
- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін
2.
Прийняття ефективних рішень
- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень
3.
Лідерство
- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби
4.
Комунікація
та взаємодія
- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації
5.
Досягнення
результатів
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди
6.
Стресостійкість
- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики
7.
Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів
- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- здатність до мотивування
8.
Робота з інформацією
- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
- Конституції України (254к/96-ВР)
;
- Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (794-18)
;
- Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (3166-17)
;
- Закону України "Про державну службу" (889-19)
;
- Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18)
2.
Знання спеціального законодавства (пов’язаного із завданнями та змістом роботи першого заступника Голови Держенергонагляду)
Знання:
- Закону України "Про енергозбереження" (74/94-ВР)
;
- Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (555-15)
;
- Закону України "Про ринок електричної енергії" (2019-19)
;
- Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16)
;
- Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР)
;
- Закону України "Про теплопостачання" (2633-15)