ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
04 березня 2019 року № 86 ( z0312-19 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2019 р.
за № 313/33284

ПОЛОЖЕННЯ

про Книгу пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки

1. Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки (далі - Книга пам’яті), видається у Міністерстві оборони України з метою увічнення пам’яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.
Книга пам’яті, як символ честі і гідності Збройних Сил України, виготовляється в одному примірнику і є відкритим книжковим виданням. Внесення до Книги пам’яті відомостей про загиблих військовослужбовців є публічним визнанням їх подвигів та героїчних вчинків.
Книга пам’яті оновлюється та доповнюється за потреби один раз на рік до 01 вересня.
2. До Книги пам’яті заносяться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, військове звання військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, а також найменування підрозділів (частин, установ), у яких вони проходили військову службу, дата та обставини їх загибелі.
До Книги пам’яті заносяться дані про військовослужбовців, які:
загинули внаслідок безпосереднього зіткнення з противником (уражені зброєю противника);
померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби в районі бойових дій, у тому числі й тих, які померли, перебуваючи в полоні або в заручниках, а також будучи інтернованими в нейтральних державах.
Занесення до Книги пам’яті здійснюється на підставі відомостей Генерального штабу Збройних Сил України про загиблих військовослужбовців, які щороку до 05 серпня подаються до структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, призначеного для реалізації державної гуманітарної та соціальної політики в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.
Прізвища та ініціали загиблих військовослужбовців, чиї імена занесено (прийнято рішення про занесення) до Книги пам’яті, розміщуються також у вигляді табличок на стінах у Залі пам’яті. Оновлення таких табличок за потреби відбувається щотижня на підставі відомостей Генерального штабу Збройних Сил України про загиблих військовослужбовців, які подаються на наступний після загибелі військовослужбовця день.
3. Книга пам’яті виставляється для загального доступу та зберігається у Залі пам’яті.
4. Опис Книги пам’яті, порядок її ведення, оновлення та виготовлення визначаються наказом директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.
5. Покриття витрат на видання Книги пам’яті та виготовлення табличок з іменами загиблих військовослужбовців здійснюється за рахунок кошторису Міністерства оборони України на поточний рік.
Директор Департаменту
військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної
політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
М. Садовський