МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.03.2019 № 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 381/33352

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731

Відповідно до частини шостої статті 239 Митного кодексу України (4495-17) , з метою удосконалення механізму відшкодування витрат на зберігання товарів, транспортних засобів, що визнані гуманітарною допомогою, НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та пунктах 1, 3 наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731 (z1140-12) "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452, слова "митних органів" замінити словами "митниць ДФС".
2. У Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів (z1140-12) , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1140/21452:
1) у заголовку Порядку слова "митних органів" замінити словами "митниць ДФС";
2) розділ III доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Витрати за зберігання товарів, транспортних засобів, що визнані гуманітарною допомогою, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, якщо таке зберігання вважається зберіганням на складі органу доходів і зборів відповідно до положень частини четвертої статті 239 Митного кодексу України (4495-17) , обраховуються пропорційно до калькуляції витрат за період зберігання цих товарів на відповідних складах згідно з договором.";
3) у тексті Порядку слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "митниця ДФС" у відповідних відмінках і числах.
3. У Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування (z1141-12) , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1141/21453:
1) у пункті 1 розділу II слова "довідки про витрати митного органу в" замінити словами "довідки про витрати митниці ДФС у";
2) у тексті Порядку:
слова "підрозділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності" замінити словами "бухгалтерської служби";
слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "митниця ДФС" у відповідних відмінках і числах;
3) додаток до Порядку викласти у новій редакції, що додається.
4. У заголовку Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів (z1142-12) , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1142/21454, слова "митних органів" замінити словами "митниць ДФС".
5. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С.О.
Міністр
О. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
К. Ляпіна
О. Власов
Додаток
до Порядку обчислення сум витрат
у справах про порушення митних
правил та їх відшкодування
(пункт 1 розділу II)

ДОВІДКА

про витрати митниці ДФС у справі про порушення митних правил

( Див. текст (z0381-19F30) )