КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 жовтня 2019 р. № 956
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства внутрішніх справ стосовно реалізації протягом 2019-2020 років експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським замість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування транспортним засобом.
2. Затвердити Порядок застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що додається.
3. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 (47-92-п) "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., № 1, ст. 10) зміну, що додається.
4. Міністерству внутрішніх справ та Міністерству цифрової трансформації:
забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість формування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу апаратно-програмними засобами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія", та застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відповідно до затвердженого цією постановою Порядку;
починаючи з 2019 року подавати щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
5. Міністерству внутрішніх справ:
визначити особливості застосування власних нормативно-правових актів протягом строку реалізації експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
вжити заходів до забезпечення поліцейських достатньою кількістю відповідних технічних засобів, призначених для перевірки достовірності електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
організувати проведення навчання поліцейських та інформаційно-роз’яснювальних заходів для населення щодо порядку застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 956

ПОРЯДОК

застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

1. Цей Порядок визначає процедуру замовлення, формування, пред’явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яка є безоплатною та проводиться виключно за бажанням особи з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
2. У цьому Порядку під термінами "електронне посвідчення водія" (далі - е-посвідчення) та "електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу" (далі - е-свідоцтво) слід розуміти цифрове відображення виданих особі національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.
3. Особа, яка в установленому законодавством порядку отримала посвідчення водія та/або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, має право замовити е-посвідчення та е-свідоцтво.
Для замовлення е-посвідчення та/або е-свідоцтва така особа повинна завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія" та пройти електронну ідентифікацію.
4. Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія", на підставі відомостей про видані особі посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що містяться в єдиній інформаційній системі МВС.
Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, зазначених у посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, в тому числі відцифрованого образу обличчя особи для формування е-посвідчення.
Кожному е-посвідченню та е-свідоцтву присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код) для доступу до відомостей єдиної інформаційної системи МВС, на підставі яких формувалися е-посвідчення та е-свідоцтво.
Доступ особи до е-посвідчення та е-свідоцтво блокується у разі неможливості використання посвідчення водія та/або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, у випадках, передбачених законодавством, з відображенням відповідного статусу під час проведення перевірки з використанням технічних засобів.
Повідомлення про формування e-посвідчення та е-свідоцтва разом з унікальними електронними ідентифікаторами (QR-кодами) або про неможливість їх формування у зв’язку з відсутністю необхідних відомостей надсилається особі автоматично через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія".
5. Порядок інформаційної взаємодії єдиної інформаційної системи МВС та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а також структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, установлюються МВС та Мінцифри.
Інформаційна взаємодія єдиної інформаційної системи МВС та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється в режимі реального часу інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
У разі відсутності в єдиній інформаційній системі МВС відцифрованого образу обличчя особи для формування е-посвідчення такий образ обличчя надається за згодою особи на обробку її персональних даних у частині передачі відцифрованого образу обличчя з Єдиного державного демографічного реєстру (у разі, коли інформація про неї внесена до Реєстру) до єдиної інформаційної системи МВС. Така передача здійснюється ДМС програмними засобами Єдиного державного демографічного реєстру за умови отримання запиту від єдиної інформаційної системи МВС, що містить згоду особи, надану ДМС, щодо передачі її відцифрованого образу обличчя та інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, в установленому МВС порядку електронної інформаційної взаємодії.
6. Е-посвідчення та е-свідоцтво пред’являються власником транспортного засобу на смартфоні без додаткового пред’явлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, а також документа, що посвідчує особу.
7. Поліцейський проводить перевірку достовірності пред’явлених особою е-посвідчення та е-свідоцтва за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) та відомостей з єдиної інформаційної системи МВС.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 956

ЗМІНА,

що вноситься до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47

Доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Установити, що електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 956 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу", відображають набір даних, зазначених у зразках національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, затверджених цією постановою.".