ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18 вересня 2020 року № 340 (z0923-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2020 р.
за № 924/35207

ПОРЯДОК

виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

1. Цей Порядок визначає розміри та умови виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці) за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - заходи ЗНБО).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених Порядком виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.
3. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО.
Перелік військових частин (підрозділів), в яких здійснюється виплата зазначеної винагороди, затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Умови віднесення військовослужбовців до таких, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО, визначаються пунктами 4-6 розділу II Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду.
Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби на підставі наказів командирів органів військового управління та військових частин, у яких зазначається розмір винагороди в гривнях. Командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).
Командири військових частин, до яких відряджені військовослужбовці інших органів військового управління та військових частин, щомісяця не пізніше 5 числа повідомляють військові частини за місцем штатної служби військовослужбовців про наявність або відсутність порушень, зазначених у пункті 7 цього Порядку.
4. Виплата винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я військовослужбовцям, які беруть участь в заходах ЗНБО, виконують обов’язки за посадою (в тому числі тимчасово), здійснюється в таких розмірах на місяць:
Найменування посади
Розмір винагороди, грн
1
2
Командувач об’єднаних сил
18000
Командир оперативно-тактичного угруповання військ
15000
Командир бригади
13000
Командир батальйону (дивізіону)
10000
Командир роти (батареї)
9000
Командир взводу
7000
Командир відділення
6000
інші посади
5000
5. Розмір винагороди визначається пропорційно дням безпосередньої участі в заходах ЗНБО, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.
6. Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:
75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.
7. До порушень відносяться:
вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;
наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;
відкриття вогню без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.
До випадків військової необхідності відносяться обставини, визначені пунктом 10 глави 1 розділу II Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2017 року № 164 (z0704-17) , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року за № 704/30572.
8. Винагорода не виплачується:
військовослужбовцям, які особисто допустили порушення;
командирам у разі допущення облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:
1 порушення - для командира відділення;
3 порушень - для командирів взводів, рот (батарей);
4 порушень - для командирів батальйонів (дивізіонів), бригад.
Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С. Дяченко