ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18 вересня 2020 рок № 2136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2020 р.
за № 954/35237

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

1. У Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених (z0428-06) , затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2006 року № 179, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 428/12302:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. При надходженні вагітної до пологового будинку (відділення) з повного 22-го тижня вагітності відомості про жінку записуються у Журнал обліку приймання вагітних, роділь і породіль (z0221-06) (ф. № 002/о).
У випадках переривання вагітності, починаючи з повного 22-го тижня, заповнюється первинна облікова документація, а саме: Історія пологів (z0232-16) (ф. № 096/о), Журнал запису пологів у стаціонарі (z0221-06) (ф. № 010/о); на дітей, що народились (живими і мертвими), - Карта розвитку новонародженого (z0233-16) (ф. № 097/о) та Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) (z0221-06) (ф. № 102/о).
Усі народжені живими при вагітності менш ніж 22 тижні підлягають виходжуванню, на них заповнюється Карта розвитку новонародженого (z0233-16) (ф. № 097/о) і здійснюється запис в окремому Журналі обліку новонароджених у відділенні (палаті) ( ф. № 102/о (z0221-06) ). Якщо вони прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження), відомості про них уносяться до загального Журналу обліку новонароджених у відділенні (палаті) як про живонароджених, які народились при передчасних пологах.
На кожний випадок народження живої дитини, яка народилась у терміні вагітності 22 тижні вагітності та більше:
заповнюється Медичне свідоцтво про народження ( ф. № 103/о (z1150-06) ) у випадку народження дитини жінкою без документів, що посвідчують особу, або яка є громадянкою іноземної держави чи особою без громадянства, що тимчасово перебуває на території України;
формується медичний висновок про народження дитини у випадку народження дитини жінкою, яка є громадянкою України, громадянкою іноземної держави, особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, або особою, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Трупи мертвонароджених або померлих протягом перших 168 годин життя плодів, які народилися при терміні вагітності між 20 та 22 тижнем, підлягають антропометрії, результати якої заносяться до форми № 097/о (z0233-16) . З метою встановлення причин і механізмів смерті проводять патолого-анатомічний розтин їх, результати якого у вигляді другого примірника Протоколу патологоанатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя ( ф. № 013-2/о (v0417282-04) ) підклеюється до первинної облікової документації матері/дитини (ф. № 097/о).
Трупи мертвонароджених або померлих новонароджених протягом перших 168 годин, які народились при терміні вагітності 22 тижні та більше незалежно від маси тіла, підлягають обов'язковому патолого-анатомічному розтину. Примірник Протоколу патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя ( ф. № 013-2/о (v0417282-04) ) підклеюються до первинної документації дитини ( ф. № 097/о (z0233-16) ) .
Примірник Протоколу патолого-анатомічного дослідження посліду № ( ф. № 013-1/о (v0417282-04) ) у вищезазначених випадках уноситься до Історії пологів (z0232-16) (ф. № 096/о).
На кожний випадок смерті в перинатальному періоді в порядку, встановленому МОЗ України, заповнюється Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (z1152-06) (ф. № 106-2/о).
У разі смерті новонародженого в перші 168 годин життя:
заповнюється Медичне свідоцтво про народження ( ф. № 103/о (z1150-06) ) у випадку народження дитини жінкою без документів, що посвідчують особу, або яка є громадянкою іноземної держави чи особою без громадянства, що тимчасово перебуває на території України;
формується медичний висновок про народження дитини у випадку народження дитини жінкою, яка є громадянкою України, громадянкою іноземної держави, особою без громадянства, яка постійно проживає на території України, або особою, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Зазначені первинні облікові документи реєструються у Журналі обліку випадків перинатальної смерті (z0221-06) (ф. № 153/о).";
2) пункт 3 виключити.
2. Пункт 1.1 глави 1 Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545 (z1150-06) , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024, доповнити новим абзацом такого змісту:
"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні висновки про народження до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я форма № 103/о не ведеться.".
3. Абзац перший підпункту 1 пункту 11 Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 лютого 2020 року № 587 (z0236-20) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, викласти у такій редакції:
"1) медичні записи про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги:".
Генеральний директор
Директорату з розвитку
цифрових трансформацій
в охороні здоров'я
М. Карчевич