ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2020 року № 286

Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Давиденко Л.О., висунутої в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року

До Центральної виборчої комісії 18 вересня 2020 року надійшла заява Давиденко Людмили Олексіївни разом з іншими документами щодо реєстрації її кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.
Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.
Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) положення Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) (далі - Закон) щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України.
За змістом частини другої статті 55 Закону (4061-17) та пункту 4 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 січня 2020 року № 3 (v0003359-20) , Центральна виборча комісія реєструє кандидата в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, за умови пред’явлення ним особисто документа, який підтверджує особу та громадянство України, а саме паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), та отримання нею документів, визначених у частині другій статті 55 Закону (4061-17) .
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 55 Кодексу (396-20) для реєстрації кандидата в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, до Центральної виборчої комісії необхідно подати ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата в народні депутати України.
Так, Давиденко Л.О. під час подання до Центральної виборчої комісії 18 вересня 2020 року документів для реєстрації кандидатом у народні депутати України пред’явила паспорт громадянина України у вигляді картки.
Крім того, нею разом з іншими документами для реєстрації кандидатом у народні депутати України подано ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки.
Водночас до Центральної виборчої комісії 19 вересня 2020 року надійшли звернення Германа Д.О. щодо можливих порушень порядку зміни прізвища Давиденко Л.О. та анулювання її паспорта громадянина України, виданого на вказане прізвище.
У зв’язку з цим Центральна виборча комісія листом від 21 вересня 2020 року № 21-24-2741 звернулася до Міністерства внутрішніх справ України, а листом від 22 вересня 2020 року № 21-41-2751 - до Державної міграційної служби України з проханням надати інформацію про дійсність паспорта громадянина України Давиденко Л.О. і в разі підтвердження факту його недійсності - про дату анулювання та інші обставини, які мають значення під час вирішення питання про реєстрацію кандидатом у народні депутати України.
Відповідно до надісланого Центральній виборчій комісії листа Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України від 22 вересня 2020 року № 31596/16-2020 указаний Департамент спільно з Державною міграційною службою України розглянув лист Комісії від 21 вересня 2020 року № 21-24-2741 та поінформував, що за даними єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України паспорт, який видано на ім’я Давиденко Людмили Олексіївни, 5 лютого 1980 року народження, з 18 вересня 2020 року визнано недійсним.
Разом з тим до Центральної виборчої комісії 22 вересня 2020 року надійшло пояснення Давиденко Л.О., в якому вона повідомила, що станом на 11 вересня 2020 року її паспорт був чинний, на його підставі вона отримала довідку про реєстрацію місця проживання та картку платника податків у відповідних органах, а також не вчиняла жодних дій для скасування паспортного документа, не подавала заяви про його анулювання. Крім того, зазначила, що 22 вересня 2020 року вона звернулася до органу, який видав зазначений документ, для проведення службового розслідування щодо підстав внесення відомостей про його анулювання.
За вказаних обставин Комісія констатує, що передбачений пунктом 6 частини другої статті 55 Закону (4061-17) документ вважається таким, що не поданий для реєстрації кандидата в народні депутати України Давиденко Л.О.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 60 Закону (4061-17) Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в народні депутати України в разі відсутності документів, зазначених у частині другій статті 55 Закону (4061-17) .
Окремо Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до пункту 3 частини другої статті 55 Закону (4061-17) для реєстрації кандидата в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, до Центральної виборчої комісії подається декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидата в народні депутати України відповідно до статті 57 Закону (4061-17) .
Частиною першою статті 57 Закону (4061-17) встановлено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у народні депутати України за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
За змістом частини першої статті 45 указаного Закону (1700-18) подання декларації здійснюється шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за встановленою ним формою.
Відповідно до пункту 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 січня 2020 року № 4 (v0004359-20) , на проміжних виборах народних депутатів України декларація (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) кандидата в депутати разом з іншими, передбаченими статтею 55 Закону (4061-17) документами, подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації особи кандидатом у депутати після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:
на паперових носіях - роздруковану декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчену підписом кандидата в депутати шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;
в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.
Однак усупереч зазначеному серед поданих Давиденко Л.О. для реєстрації кандидатом у народні депутати України документів відсутня декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидата в народні депутати України відповідно до статті 57 Закону (4061-17) , подана Давиденко Л.О. Натомість до вказаних документів додано відповідну декларацію, подану 15 вересня 2020 року Нестеренко Л.О.
Враховуючи викладене, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , частини другої статті 55, частини першої статті 57, частин першої, шостої статті 59, пункту 2 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Відмовити в реєстрації кандидата в народні депутати України Давиденко Людмили Олексіївни, висунутої в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.
2. Повернути Давиденко Л.О. грошову заставу відповідно до частини третьої статті 56 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) .
3. Копію цієї постанови надіслати Давиденко Л.О.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО