ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 1 жовтня 2020 року № 326

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 114

Керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Внести до Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів (v0114359-20) , установленого постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 114 (зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 24 липня 2020 року № 141), такі зміни:
1) у пункті 6 слова "міської (міста без районного поділу), районної в місті" замінити словами "міської чи районної в місті";
2) пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Територіальна виборча комісія, яка утворює дільничні виборчі комісії, під час проведення жеребкування забезпечує можливість ознайомлення представників суб’єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з відповідними списками шляхом їх розміщення у місці, вільно доступному для зазначених осіб";
3) пункт 17 викласти в такій редакції:
"17. Процедура жеребкування проводиться один раз щодо всіх дільничних виборчих комісій одночасно. Після діставання із пристрою для жеребкування останнього жеребка та його розпакування, якщо жеребок запакований, голова (головуючий на засіданні) виборчої комісії оголошує номери, занесені до відповідної відомості у визначеній жеребкуванням черговості.
Послідовність включення кандидатур до складу кожної дільничної виборчої комісії визначається згідно з установленою жеребкуванням черговістю.
Особи, внесені до списків кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, складених відповідно до пункту 13 цього Порядку, під номерами, зазначеними у відомості, підлягають включенню до складу кожної дільничної виборчої комісії у черговості, визначеній жеребкуванням.
Для цього два визначені для опрацювання результатів жеребкування члени територіальної виборчої комісії послідовно щодо кожної дільничної виборчої комісії в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, встановлюють у списку кандидатур до складу відповідної комісії наявність кандидатури за відповідним номером і в графі для фіксації результатів жеребкування проти зазначеної кандидатури роблять відмітку про включення цієї особи до складу комісії.
Після заповнення всіх вакантних місць у складі відповідної дільничної виборчої комісії процедура опрацювання результатів жеребкування членами територіальної виборчої комісії продовжується щодо всіх інших дільничних виборчих комісій.
Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій завершується після заповнення вакантних місць у всіх дільничних виборчих комісіях".
2. Цю постанову надіслати відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома територіальних виборчих комісій.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО