МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.08.2020 № 505
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 963/35246

Про внесення змін до форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Відповідно до пункту 16-1.2 статті 16-1 розділу V-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (1877-15) , підпункту 19-2.1.2 пункту 19-2.1 статті 19-2 розділу I Податкового кодексу України (2755-17) та Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року № 465-IX (465-20) "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до форми заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (z0268-17) , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 275, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 268/30136, виклавши її у новій редакції, що додається.
2. У тексті форми заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації (z0268-17) , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 275, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 268/30136, слова "серія та/або номер" у всіх відмінках замінити словами "серія (за наявності) та номер" у відповідних відмінках.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту електронних сервісів Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної податкової служби України
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Любченко
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23 лютого 2017 року № 275
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 17 серпня 2020 року № 505)

ЗАЯВА

про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

( Див. текст (z0963-20F20) )
Директор Департаменту
податкової політики
Л. Максименко