МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.09.2020 № 3306/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2020 р.
за № 936/35219

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту

Відповідно до Закону України "Про попереднє ув'язнення" (3352-12) , Кримінально-виконавчого кодексу України (1129-15) , абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, що додаються.
2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23 вересня 2020 року № 3306/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2020 р.
за № 936/35219

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту

1. У Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (z1010-18) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за № 1010/32462:
1) у пункті 2 розділу II:
абзаци двадцять дев'ятий, тридцятий викласти в такій редакції:
"користуватися у приміщеннях для вживання їжі та зберігання продуктів харчування електричними чайниками потужністю не більше 2 КВт, мультиварками та мікрохвильовими пічками з розрахунку: три чайники - на відділення соціально-психологічної служби (один на камеру - у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки), по дві мультиварки та мікрохвильові печі - на відділення соціально-психологічної служби (по одній на камеру - у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки);
придбавати для загального користування за власний рахунок або рахунок родичів телевізори (без можливості виходу в мережу Інтернет), цифрові ефірні тюнери T2, DVD-програвачі, холодильники, побутові електровентилятори з розрахунку: телевізор, цифровий ефірний тюнер T2 та DVD-програвач - по одному на відділення соціально-психологічної служби або жилу секцію (камеру у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки); холодильник - не менше двох на відділення соціально-психологічної служби (у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки холодильник встановлюється у приміщеннях для зберігання продуктів харчування), побутовий електровентилятор - по одному на камеру у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки.";
2) у пункті 3 розділу XIX:
після слова "фотоапарати" доповнити словами "та портативні відеореєстратори";
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Фотоапарати та портативні відеореєстратори підлягають обов'язковому огляду на контрольно-пропускному пункті без ознайомлення зі змістом матеріалів на їх носіях інформації.";
3) абзац третій пункту 6 розділу XX після слів "перекладина і брусся" доповнити словами ", лавка, яка надійно кріпиться до підлоги, а також за можливості їх розміщення - стіл для гри в настільний теніс, велотренажер, кардіотренажер, силовий тренажер.";
4) у пункті 6 розділу XXI:
абзац шостий після слова "конвертів," доповнити словами "книг, газет або журналів (не більше п'яти примірників),";
абзац сьомий після слова "конверти," доповнити словами "книги, газети або журнали (не більше п'яти примірників),";
5) в абзаці шостому пункту 4 розділу XXII слова "коротку зачіску" замінити словами "охайну зачіску з довжиною волосся не більше 5 сантиметрів";
6) в абзаці сьомому пункту 1 розділу XXVI слова "та вогнепальної зброї" виключити;
7) у додатках до Правил:
абзац восьмий додатка 3 після слова "телевізор" доповнити словами та цифрою "(без можливості виходу в мережу Інтернет) та цифровий ефірний тюнер T2";
у додатку 5:
абзаци перший, другий розділу I викласти в такій редакції:
"Продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення не в скляній або металевій тарі з діючим терміном реалізації, які можуть зберігатися за кімнатної температури, крупи, макаронні вироби, крем-суп, пюре, паста, мюслі, пластівці, цукор та кава - до 1 кг кожного найменування, свіжі фрукти та овочі, а також чай та тютюнові вироби фабричного розфасування.
Засудженим, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації, дозволяється мати при собі продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення в скляній або металевій тарі з діючим терміном реалізації, які можуть зберігатися за кімнатної температури.";
у розділі II:
в абзаці дев'ятому слова "креми до та після гоління" замінити словами "крем, піна чи гель для гоління, крем після гоління, дезодорант (кульковий, сухий) не на спиртовій основі,";
в абзаці чотирнадцятому слова "кухоль, ложка" замінити словами" "металевий кухоль та миска";
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"для жінок додатково халати та сукні, хустки, головні убори, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні пакети, защіпки, вата, косметика не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук, прикраси, виготовлені з некоштовних матеріалів;";
абзац дев'ятнадцятий після слів "заблокованими камерами" доповнити словами "та зарядний пристрій до нього";
абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий додатка 6 викласти в такій редакції:
"користуватися у приміщеннях для вживання їжі та зберігання продуктів харчування електричними чайниками потужністю не більше 2 КВт, мультиварками та мікрохвильовими пічками з розрахунку: три чайники - на відділення соціально-психологічної служби (один на камеру - у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки), по дві мультиварки та мікрохвильові печі - на відділення соціально-психологічної служби (по одній на камеру - у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки);
придбавати для загального користування за власний рахунок або рахунок родичів телевізори (без можливості виходу в мережу Інтернет), цифрові ефірні тюнери T2, DVD-програвачі, холодильники, побутові електровентилятори з розрахунку: телевізор, цифровий ефірний тюнер T2 та DVD-програвач - по одному на відділення соціально-психологічної служби або жилу секцію (камеру у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки); холодильник - не менше двох на відділення соціально-психологічної служби (у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки холодильник встановлюється у приміщеннях для зберігання продуктів харчування), побутовий електровентилятор - по одному на камеру у ПКТ виправних колоній (секторів) максимального рівня безпеки.".
2. У Правилах внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України (z0633-19) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604:
1) доповнити пункт 1 глави 4 розділу I новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"залежно від площі камери або жилої секції користуватися холодильниками із загальним об'ємом до 280 літрів (не більше одного на камеру або жилу секцію), у тому числі одержаними від родичів або інших осіб, придбаними через торговельну мережу;".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять другим;
2) абзац другий пункту 3 глави 2 розділу III викласти в такій редакції:
"У прогулянкових двориках встановлюється спортивний інвентар для занять фізичними вправами (перекладина, бруси), а також за можливості їх розміщення - стіл для гри в настільний теніс, велотренажер, кардіотренажер, силовий тренажер. Для неповнолітніх осіб у прогулянкових двориках додатково рекомендується обладнувати майданчики для гри у міні-футбол, баскетбол, волейбол тощо.";
3) у главі 7 розділу IV:
пункт 8 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Захисникам та адвокатам або іншим фахівцям у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, дозволяється також проносити портативні комп'ютери та портативні пристрої для друку, необхідні їм для здійснення повноважень, визначених законодавством, з обов'язковим їх оглядом на контрольно-пропускному пункті без ознайомлення зі змістом документів і матеріалів на носіях інформації портативних комп'ютерів.";
у пункті 9:
після слова "фотоапарати" доповнити словами "та портативні відеореєстратори";
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Фотоапарати та портативні відеореєстратори підлягають обов'язковому огляду на контрольно-пропускному пункті без ознайомлення зі змістом матеріалів на їх носіях інформації.";
4) у другому реченні абзацу другого пункту 6 глави 1 розділу V слова "та вогнепальної зброї" виключити;
5) пункт 9 глави 2 розділу VI викласти у такій редакції:
"9. У камерах (жилих секціях) СІЗО встановлюються телевізори невеликих габаритів (діагональ до 80 см), холодильники із загальним об'ємом до 280 літрів та DVD-плеєри з розрахунку один на камеру (жилу секцію), одержані від родичів ув'язнених чи засуджених або інших осіб, придбані через торговельну мережу.
Особа, яка хоче передати у користування ув'язненому або засудженому телевізор, холодильник чи DVD-плеєр, подає письмову заяву на ім'я начальника СІЗО.
Передача телевізора, холодильника або DVD-плеєра від родичів ув'язнених чи засуджених чи інших осіб оформлюється актом, де зазначаються модель, рік випуску, характерні ознаки та (за наявності) технічний паспорт. Акт складається у трьох примірниках, перший з яких видається особі, яка передала телевізор, холодильник чи DVD-плеєр, другий долучається до особової справи ув'язненого або засудженого, третій зберігається у відділі соціально-виховної та психологічної роботи СІЗО.
Ув'язненим та засудженим, які одержали телевізор, холодильник чи DVD-плеєр, забороняється передавати їх у власність іншим особам. У разі виходу з ладу їх ремонт здійснюється за межами СІЗО за рахунок коштів ув'язнених чи засуджених, їх родичів або інших осіб. Після ремонту за заявою телевізор, холодильник чи DVD-плеєр повертають до камери (жилої секції).
У разі вибуття ув'язнених та засуджених до інших СІЗО або установ виконання покарань телевізор, холодильник чи DVD-плеєр за їх письмовою заявою повертають особам, які їх передали, або родичам ув'язнених чи засуджених. У разі тимчасового вибуття ув'язнених та засуджених для проведення слідчих дій або участі в судових засіданнях, якщо вони наполягають, телевізор, холодильник чи DVD-плеєр здають для зберігання на склад СІЗО.
Про повернення телевізора, холодильника чи DVD-плеєра адміністрація СІЗО завчасно повідомляє осіб, які їх передали, або родичів ув'язненого чи засудженого, а їх видача здійснюється під розписку у третьому примірнику акта, який після цього повертається на зберігання до відділу соціально-виховної та психологічної роботи СІЗО.
До повернення телевізора, холодильника чи DVD-плеєра особам, які їх передали, або родичам ув'язненого чи засудженого їх здають на склад СІЗО для зберігання. До кожного з них додається ярлик із зазначенням прізвища та ініціалів власника.
Видавати до камери (жилої секції) у користування телевізор, холодильник чи DVD-плеєр ув'язнених або засуджених, які вибули до інших СІЗО або установ виконання покарань, забороняється, за винятком, коли телевізор, холодильник чи DVD-плеєр передаються за їх заявою на баланс СІЗО як благодійна допомога. У такому разі телевізор, холодильник чи DVD-плеєр залишаються в камері (жилій секції), а в разі виходу з ладу їх ремонт здійснюється за рахунок СІЗО.";
6) в абзаці першому пункту 10 глави 7 розділу VIII друге речення виключити;
7) в абзаці четвертому пункту 4 глави 2 розділу X слова "коротку зачіску" замінити словами "охайну зачіску, з довжиною волосся не більше 5 сантиметрів";
8) у додатках до Правил:
в абзаці одинадцятому розділу II додатка 1 слова "подовжувачі, гірлянди," виключити;
у розділі II додатка 2:
абзац сьомий викласти у такій редакції:
"для жінок - халати та сукні, хустки, головні убори, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні засоби, защіпки, вата, косметика не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук, прикраси, виготовлені з некоштовних матеріалів;";
абзац десятий викласти у такій редакції:
"засоби особистої гігієни (мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, креми, піна, гелі до та після гоління, дезодоранти (кулькові, сухі) не на спиртовій основі, шампунь, манікюрні ножиці) - не більше одного комплекту;";
абзац двадцять перший викласти у такій редакції:
"телевізори (без можливості виходу в мережу Інтернет), холодильники із загальним об'ємом до 280 літрів, DVD-плеєри - по одному на камеру або жилу секцію, USB флеш-накопичувачі - 1 штука, CD-, DVD-диски - не більше 10 одиниць на камеру або жилу секцію;";
доповнити новими абзацами двадцять третім та двадцять четвертим такого змісту:
"цифрові ефірні тюнери T2 - по одному на камеру або жилу секцію;
подовжувачі, гірлянди для новорічних свят фабричного (заводського) виготовлення - не більше 2 штук на камеру або жилу секцію довжиною до 10 метрів кожний.";
у додатку 7:
доповнити новим абзацом сорок сьомим такого змісту:
"залежно від площі камери або жилої секції користуватися холодильниками із загальним об'ємом до 280 літрів (не більше одного на камеру або жилу секцію), у тому числі одержаними від родичів або інших осіб, придбаними через торговельну мережу;".
У зв'язку з цим абзаци сорок сьомий - дев'яносто другий вважати відповідно абзацами сорок восьмим - дев'яносто третім;
Перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув'язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі викласти у такій редакції:
"I. Продукти харчування
Продукти харчування у скляній або металевій тарі, з простроченим терміном реалізації, консервовані продукти із м'яса, риби, овочів, фруктів, виготовлені в домашніх умовах, готові страви, продукти, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки, продукти, які швидко псуються і потребують зберігання у спеціальних умовах, зіпсовані продукти харчування, а також дріжджі, спиртні, слабоалкогольні напої і пиво, одеколон та інші вироби на спиртовій основі, а також напої енергетичної дії (перелік продуктів харчування може бути обмежений за приписом санітарно-епідеміологічної служби).

II. Предмети першої необхідності, засоби особистої гігієні, інші речі та предмети

До заборонених предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів належать:
предмети, вироби та речовини, вилучені з цивільного обігу;
будь-яка зброя, набої, вибухові речовини, а також спеціальні засоби та засоби активної оборони;
гроші, цінні речі, цінні папери;
оптичні прилади (крім окулярів);
будь-які вироби з дорогоцінних металів;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, медичні вироби (за винятком лікарських засобів або їх аналогів, протезів, інвалідних візків або інших пристосувань, необхідних для підтримання життєдіяльності організму (за умови дозволу лікаря), стерильних шприців, голок та контрацептивів у герметичній упаковці (не більше 5 одиниць кожного найменування));
будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура (за винятком телевізора, DVD-плеєра - по одному на камеру або жиле приміщення);
радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв'язку, пейджери, роутери тощо), друкарські машинки, розмножувальні прилади та гарнітура до них;
комп'ютерна техніка (за винятком комп'ютерної техніки, що встановлена у класах та використовується у навчальному процесі або для реалізації права на користування мережею Інтернет у порядку, передбаченому КВК);
проводи, дроти, мотузки тощо;
будь-які меблі та предмети побуту, крім установлених у камері, а також різного роду статуетки та сувеніри тощо;
будь-яка побутова техніка, крім електрочайника потужністю не більше 2 кВт, електрокип'ятильника промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт;
електричні спіралі, татуювальні пристрої тощо;
вироби та посуд з фарфору, скла, кераміки, металу та нержавіючої сталі, у тому числі каструлі, сковорідки, казанки, ложки, виделки, тарілки тощо (крім поліетиленового посуду, металевого кухля та миски);
продукція порнографічного характеру, яка визнається такою відповідно до Закону України "Про захист суспільної моралі" (1296-15) ;
бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою) та інші гострорізальні і колючі предмети;
будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна та будь-які інші будівельні інструменти та матеріали;
гральні карти заводського та кустарного виготовлення;
фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;
лакофарбові речовини, розчинники тощо (за винятком фарб і речовин, призначених для малювання);
будь-які документи (крім документів та записів, що стосуються кримінального провадження, захисту прав та інтересів, а також квитанцій на здані на зберігання гроші, цінності, речі);
топографічні карти, компаси;
формений одяг і знаки розрізнення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а також поясні ремені, підтяжки, краватки;
музичні інструменти;
будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами, а також виготовлене власноруч (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари, гирі, гантелі, штанги тощо).
__________
Примітки:
1. Засудженим до довічного позбавлення волі забороняється мати при собі та зберігати в камерах дзеркала, запальнички багаторазового використання, бритви для гоління (крім електричних та механічних), інші гострорізальні та колючі предмети.
2. Неповнолітнім особам забороняється отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі тютюнові вироби.
3. У посилках і передачах забороняється передавати ув'язненим і засудженим продукти харчування в скляній та металевій тарі, крім випадків придбання таких продуктів у крамниці СІЗО.";
Перелік продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув'язнені і засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі, викласти в такій редакції:
"I. Продукти харчування
Продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення не в скляній або металевій тарі з діючим терміном реалізації, які не потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та можуть зберігатися за кімнатної температури; свіжі фрукти та овочі (огірки, помідори, цибуля, часник, перець, капуста, морква, зелень - до 1 кг кожного найменування); сухі кондитерські вироби, продукти швидкого приготування (крупи, у тому числі гречана, що не потребують термічної обробки, каша, локшина, вермішель, суп, крем-суп, пюре, паста, мюслі, пластівці тощо), чай, цукор та кава - до 1 кг кожного найменування; тютюнові вироби - не більше 30 пачок цигарок або махорки, сірники - не більше 10 коробок або одна запальничка разового використання.

II. Предмети першої необхідності, засоби особистої гігієни, інші речі та предмети

До предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів належать:
одяг за сезоном - не більше двох комплектів;
взуття за сезоном - не більше однієї пари;
труси, панчохи (шкарпетки), носові хустинки;
діловий костюм, спортивний костюм - по одному комплекту;
спортивне взуття, кімнатні або спортивні тапочки - по одній парі;
для жінок - халати та сукні, хустки, головні убори, рейтузи, пояси, бюстгальтери, марля, гігієнічні засоби, защіпки, вата, косметика не на спиртовій основі, крем для обличчя та рук, прикраси, виготовлені з некоштовних матеріалів;
годинники ручні або кишенькові з некоштовних металів, які не виконують функції фото- та відеокамери, мобільного телефону, GPS навігатора, плеєра, не мають доступу до мережі Інтернет - 1 штука;
постільні речі, рушник - 1 комплект;
засоби особистої гігієни (мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, креми, піна, гелі до та після гоління, дезодоранти (кулькові, сухі) не на спиртовій основі, шампунь, манікюрні ножиці) - не більше одного комплекту;
лікарські засоби або їх аналоги, медичні вироби - лише за призначенням лікуючого лікаря за потреби цілодобового невідкладного приймання та підтримання життєдіяльності організму;
художня література - до 10 примірників, газети та журнали, у тому числі релігійного змісту, - без обмежень;
підручники - у необхідній для навчання кількості;
щітки для одягу та взуття;
поліетиленовий посуд, металевий кухоль та миска, пластмасові футляри для окулярів, мила та зубних щіток;
шашки, шахи, доміно, нарди - по одному комплекту;
ігрові приставки, портативні ігрові консолі та зарядні пристрої до них - 1 штука;
натільні хрестики та інші предмети культу, виготовлені з некоштовних матеріалів;
електрочайники потужністю не більше 2 кВт - один на камеру або на 10 осіб;
побутові електровентилятори промислового виробництва - один на камеру (видаються у літній період);
телевізори (без можливості виходу в мережу Інтернет), холодильники із загальним об'ємом до 280 літрів, DVD-плеєри - по одному на камеру або жилу секцію, USB флеш-накопичувачі - 1 штука, CD-, DVD-диски - не більше 10 одиниць на камеру або жилу секцію;
електрокип'ятильники промислового виготовлення потужністю не більше 0,5 кВт - один на 5 осіб;
цифрові ефірні тюнери T2 - по одному на камеру або жилу секцію;
подовжувачі, гірлянди для новорічних свят фабричного (заводського) виготовлення - не більше 2 штук на камеру або жилу секцію довжиною до 10 метрів кожний.
__________
Примітки:
1. За умови забезпечення безпеки персоналу СІЗО та засуджених на період проведення засудженими до довічного позбавлення волі санітарно-гігієнічних заходів дозволяється видавати їм для власного користування (за потреби) безпечні бритви для гоління з касетними головками, а також у визначений розпорядком дня час - голки та ножиці з обов'язковим поверненням їх персоналу СІЗО після використання.
2. Неповнолітнім особам забороняється отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях СІЗО та зберігати при собі тютюнові вироби.".
Директор Департаменту
публічного права
Л. Кравченко