КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2020 р. № 1190-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України (2456-17) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету (294-20) , перерозподіл видатків у сумі 310 тис. гривень (з них оплата праці - 254 тис. гривень) шляхом зменшення обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку за програмою 2201130 "Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти".
2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73