ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ
ПОСТАНОВА
18.09.2020 № 10

Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень

Обговоривши внесений Головою Верховного Суду Данішевською В.І. проєкт конституційного подання щодо офіційного тлумачення частини першої статті 105 Конституції України (254к/96-ВР) в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень, керуючись статтею 150 Конституції України (254к/96-ВР) , статтями 7, 50 - 52 Закону України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) , пунктом 5 частини другої статті 36, пунктом 5 частини другої статті 46 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (1402-19) , Пленум Верховного Суду ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень (v0010780-20F9) .
Голова Верховного Суду
В. Данішевська
Секретар Пленуму,
суддя Верховного Суду
Д. Луспеник
( Текст взято з сайту Верховного Суду http://supreme.court.gov.ua )