Єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності

Єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності

- унікальний номер, який формується та присвоюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду шляхом додавання одиниці до останнього наявного номера, та за яким може бути ідентифіковано випадок тимчасової непрацездатності та всі пов'язані з ним документи в Реєстрі.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього (Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, п.2) від 17 квітня 2019 р. № 328 (328-2019-п) м.Київ