Ефеrивність гідравлічного насоса

"Ефеrивність гідравлічного насоса" (h)

- співвідношення між механічною енергією, переданою рідині під час її проходження через водяний насос, та механічною енергією на вході, переданою на вал насоса.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів (Додаток І) 25.06.2012 ( див. текст (984_006-12) )