Забезпечення якості інспектування та випробування кінцевих продуктів

Забезпечення якості інспектування та випробування кінцевих продуктів

- це процедура оцінювання відповідності, за якої виробник виконує обов'язки, установлені в пунктах 2, 4 та 7, і забезпечує та під свою одноосібну відповідальність декларує відповідність обумовлених продуктів вимогам законодавчого інструмента, що до них застосовуються.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про спільні рамки для реалізації продуктів та про скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Додаток II, Модуль E1,п.1) м.Страсбург, 9 липня 2008 року ( див. текст (994_b42) )