Забруднення земель

 
 
Забруднення земель - накопичення в грунтах і грунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державний контроль за використанням та охороною земель (ст.1) м.Київ, 19 червня 2003 року N 963-ІV (963-15)
 
 
Забруднення земель - накопичення в грунтах і грунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства (Методика, п.2) N 171 (z0285-98) від 27.10.97 м.Київ ( В редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 149 (z0422-07) від 04.04.2007 )