Завантаження з цифрового тахографа

"Завантаження" з цифрового тахографа означає копіювання, разом із цифровим підписом, частини або повного комплекту файлів даних, записаних у пам’ять даних бортового блока або в пам’ять картки тахографа, за умови, що цей процес не призведе до зміни або видалення будь- яких збережених даних.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 165/2014 від 4 лютого 2014 року про тахографи на дорожньому транспорті, скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 про реєструвальне обладнання на дорожньому транспорті та внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 561/2006 про гармонізацію деякого соціального законодавства, пов’язаного з дорожнім транспортом (ст.2) 04.02.2014 ( див. текст (984_005-14) )