Завдання державної геологічної служби України

 
 
Основними завданнями державної геологічної служби України є:
поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;
геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення і картування геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ;
моніторинг геологічного середовища і мінерально-сировинної бази;
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошук та розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інші потреби геологічного вивчення надр;
створення єдиної інформаційної системи користування надрами;
забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин та використання надр у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну геологічну службу України (ст.4) м. Київ, 4 листопада 1999 року N 1216-XIV (1216-14)