Захищені споживачі

Захищені споживачі

- побутові споживачі, приєднані до газорозподільної системи, підприємства, установи, організації, що здійснюють надання важливих суспільних послуг та приєднані до газотранспортної або газорозподільної системи, а також виробники теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій за умови, що виробництво теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій здійснюється за допомогою об'єктів, не пристосованих до зміни палива та приєднаних до газотранспортної або газорозподільної системи.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринок природного газу (ст.1) м. Київ, 9 квітня 2015 року № 329-VIII (329-19)

Захищені споживачі

- споживачі, до яких застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринок електричної енергії (ст.1) м. Київ, 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (2019-19)

Захищені споживачі

- це всі побутові споживачі, які підключені до газорозподільної мережі і, крім того, якщо відповідна Договірна Сторона вирішить, можуть також означати одне або більше з наступного, за умови, що підприємства чи послуги, які зазначені в пунктах (а) та (b) ) не становлять спільно більше 20% від загального річного кінцевого споживання газу в цій Договірній Стороні:
(a) малі та середні підприємства за умови їх підключення до газорозподільної мережі;
(b) основний соціальний об'єкт за умови, що він підключений до газорозподільної або газотранспортної системи;
(c) об'єкт виробника теплової енергії в тій мірі, в якій він забезпечує опалення для побутових споживачів, малих або середніх підприємств або основних соціальних об'єктів, за умови, що такий об'єкт не може перейти на інше паливо, ніж природний газ.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2017/459 від 16 березня 2017,яким запроваджується мережевий кодекс щодо механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та яким скасовується Регламент (ЄС) № 984/2013-1 (ст.3) 16.03.2017 ( див. текст (984_004-17) )