Заходи державного нагляду (контролю)

Заходи державного нагляду (контролю)
- планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (ст.1) м. Київ, 5 квітня 2007 року N 877-V (877-16)