Заходи контролю

Заходи контролю

- сукупність запроваджених в установі управлінських дій, які здійснюються керівництвом та працівниками установи для впливу на ризики з метою досягнення установою визначеної мети (місії), стратегічних та інших цілей, завдань планів і вимог щодо діяльності установи.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАКАЗ Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС (Порядок, п.4.1) 20.02.2019 № 112 (з основної діяльності) (з основної діяльності) ( v0112388-19)