Заходи охорони

Заходи охорони

- комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення схоронності валютних цінностей, життя та здоров'я працівників підрозділу інкасації на маршрутах, що включає визначення необхідної чисельності бригади інкасації, використання панцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного технічними засобами захисту цінностей, вогнепальної зброї або охоронників, які мають право надавати послуги з охорони майна та фізичних осіб.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні (Інструкція, розд.1, п.4) 31.03.2017 № 29 (v0029500-17)

Заходи охорони

- застосування нарядами поліції охорони комплексу організаційних, практичних та інших заходів безпеки з метою попередження, виявлення та припинення протиправних посягань відносно об’єктів охорони, кримінальних і адміністративних правопорушень, порушень публічної безпеки і порядку.
МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів (Інструкцію про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об’єктів, розд.1, п.5) 07.07.2017 № 577 (z0989-17)