Захоронення

Захоронення:
глибинне (у стабільних геологічних формаціях) - вид захоронення РАВ, який використовує систему інженерних і природних бар'єрів, що розміщується на глибині сотень метрів від поверхні землі (та глибше), з метою тривалої (на період часу, порівнюваний з часом життя сотень майбутніх людських генерацій) ізоляції РАВ від потрапляння їх у біосферу;
поверхневе (приповерхневе) - вид захоронення РАВ у спорудах, які розташовані на поверхні або у поверхневих шарах землі, коли товща захисного покриття становить декілька метрів, або захоронення у печерах на глибині декількох десятків метрів від поверхні землі;
радіоактивних відходів - вид збереження РАВ у сховищах, що виключає використання цих РАВ у будь-яких сучасних чи майбутніх технологічних процесах.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА, п.1.13) 02.02.2005 N 54 (z0552-05)
"Захоронення" означає поміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів у відповідну установку без наміру їх вилучення.
Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (ст.2) м.Відень, 5 вересня 1997 року (див. текст) (995_335)
"Захоронення" означає розміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в об'єкті з дозволом, що не передбачає їх вилучення.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива (ст.5) м.Брюссель, 20 листопада 2006 року ( див. текст (984_005-06) )
"Захоронення" означає поміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в об’єкт без наміру їх вилучення.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами (ст.3) м.Брюссель, 19 липня 2011 року ( див. текст (984_004-11) )