Зацікавлена громадськість

Зацікавлена громадськість
- це громадськість, на яку впливає реалізація рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля (Положення, п.1.2) 18.12.2003 N 168 (z0155-04)
Зацікавлена громадськість
- громадськість, на яку справляє або може справити вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або яка має зацікавленість в цьому процесі.
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій із формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами (Методичні рекомендації, п.1.2) 16.02.2010 N 38 (v0038662-10)
"Зацікавлена громадськість" означає громадськість, яка підпадає під вплив або ймовірно потрапить під вплив, або зацікавлена у прийнятті рішень, пов'язаних з навколишнім середовищем; для цілей цього визначення неурядові організації, які сприяють захисту навколишнього середовища та відповідають будь-яким вимогам національного законодавства мають бути зацікавленими.
ПРОТОКОЛ про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (ст.3) м.Мікулов (Чеська Республіка), 26 вересня 2014 року ( див. текст (984_hand_1) )