Заява

Заява

- односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про міжнародні договори України ( ст.2) м.Київ, 29 червня 2004 року N 1906-ІV (1906-15)

Заява

- документ, складений за встановленою формою, який засвідчує намір учасника взяти участь в аукціоні та придбати пакети акцій.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (п.1.5) N 1871 (z0652-00) від 08.09.2000 м.Київ

Заява

- офіційне письмове звернення до НКРЕ щодо встановлення або перегляду тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або постачання електроенергії з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом (Процедура, п.1.3) N 801 (v0801227-01) від 01.08.2001

Заява

- заява про надання дозволу або висновків.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) (Положення, розд.1, п.3) 19.02.2002 № 33-р (z0284-02)

Заява

- у встановленому порядку письмове звернення до НКРЕ щодо встановлення або перегляду тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Процедури встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (Процедура, п.1.3) 26.12.2003 N 1456 (v1456227-03)

Заява

- це документ, який подає обтяжувач (далі - Обтяжувач) або уповноважена особа реєстратору (далі - Реєстратор) та на підставі якого Реєстратор уносить запис до Реєстру, зміни до існуючого запису, виключає запис та формує витяг з даного Реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв (Інструкція, п.1.1) 29.07.2004 N 73/5 (z0942-04)

Заява

- це документ, який заявник подає Реєстратору, та на підставі якого Реєстратор уносить запис до Реєстру, зміни до існуючого запису, виключає запис та формує витяг з Реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯ про порядок заповнення заяв та ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (п.1.1) 18.08.2004 N 85/5 (z1021-04)

Заява

- реєстраційна картка або документ, складений заявником за відповідною формою згідно з додатками до цього Положення, який подається заявником для: внесення його до Реєстру; отримання дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; виключення інформації про фінансову установу з Реєстру; заміну, видачу дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ (Положення, п.2) 28.08.2005 N 41 (z0797-03)

Заява

- офіційне звернення власника та (або) експлуатанта повітряного судна або іншої особи за його письмовим дорученням до Державіаслужби з метою отримання адреси повітряного судна.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден (Правила, п.1.5) 22.09.2005 N 692 (z1173-05)

Заява

- письмове звернення до НКРЕ щодо затвердження або перегляду тарифів на виробництво електричної та теплової енергії з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії (Процедура, п.1.5) 12.10.2005 N 898 (v0898227-05)

Заява

- офіційне письмове звернення фізичних осіб до територіальних органів чи підрозділів Департаменту з метою оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (Правила, п.1.3) 08.10.2008 N 524 (z1096-08)

Заява

- письмова заява підприємства, форма якої затверджена наказом Державної митної служби України від 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за N 934/11214, та в якій містяться відомості, передбачені Правилами заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засоб в, затвердженими цим наказом (далі - Правила заповнення заяви підприємства).
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) (Загальні положення, п.1.1.) N 173 (z0250-00) від 28.03.2000 м.Київ

Заява

- письмова заява підприємства, форма якої встановлена наказом Державної митної служби України від 09.08.2005 N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за N 934/11214 (зі змінами), та в якій містяться відомості, передбачені Правилами заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, затвердженими цим наказом (далі - Правила заповнення заяви підприємства).
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України (Порядок, розд.1) 13.09.2003 N 609 (z0897-03)

Заява

- офіційне письмове звернення до НКРЕ щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (Процедура, п.1.3) 17.02.2011 N 244 (v0244227-11)

Заява

- письмове звернення громадян (телеглядачів, радіослухачів), оформлене відповідно до Закону України "Про звернення громадян" , про порушення телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог чинного законодавства.
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ РІШЕННЯ Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (Інструкція, п.1.3) 08.02.2012 № 115 (z0313-12)

Заява

- офіційне звернення заявника до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України Міноборони України (далі - Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України) з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України (Правила, п.1.2) 07.02.2012 № 63 (z0334-12)

Заява

- письмове звернення громадян (телеглядачів, радіослухачів), оформлене відповідно до Закону України "Про звернення громадян", про порушення телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог чинного законодавства.
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (Інструкція, п.2.1) 28.12.2011 N 2981 (v2981295-11)

Заява

- звернення до органу приватизації за погодженням подальшого відчуження об'єкта.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (Порядок, п.1.2) 03.05.2012 № 606 (z0807-12)

Заява

- заява підприємства установленої форми, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів (Порядок, п.1.2) 30.05.2012 № 630 (z1025-12)

Заява

- письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕ про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу (Процедура, п.1.4) 03.04.2013 № 369 (z0685-13)

Заява

- службовий документ, що адресований керівнику прокуратури (структурного підрозділу), його заступникам і підписується державним службовцем, службовцем прокуратури.
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України (Інструкція, Додаток 1) 15.01.2013 № 3 (v0003900-13)

Заява

- офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (Процедура, п.1.3) 26.07.2013 № 1030 (z1301-13)

Заява

- письмове звернення до Комісії щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (Процедура, п.1.3) 29.11.2013 № 253 (z2160-13)

Заява

- письмове звернення виробника або його уповноваженого представника у встановленій формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, щодо отримання сертифіката відповідності.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (Правила, п.1.3) 26.05.2014 № 214 (z0619-14)

Заява

- письмове звернення виконавця послуг до Комісії щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (Процедура, п.1.3) 20.06.2014 № 766 (z0828-14)

Заява

- письмове звернення виконавця послуг до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з комплектом документів, передбачених цією Процедурою
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (Процедура, розд.1, п.2) 15.01.2015 № 13 (z0136-15)

Заява

- заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії (додаток 2), що подається авіаперевізником до Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба).
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній" (Авіаційні правила, п.1.2) 24.10.2014 № 686 (z1440-14)

Заява

- письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цим Порядком.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами (Порядок, п.3)18.06.2015 № 1786 (z0820-15)

Заява

- документальне звернення суб'єкта щодо збільшення строку подання запитуваної інформації.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації (Порядок, п.2) 08.07.2015 № 628 (z0900-15)

Заява

- письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання(Процедура, п.1.4) 31.03.2016 № 528 (z0993-16)

Заява

- письмове звернення до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (Процедура, п.1.3) 24.03.2016 № 364 (z0643-16)

Заява

- письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифу на послуги розподілу природного газу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу (Методика, розд.1, п.4) 25.02.2016 № 236 (z1434-16)

Заява

- письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів (Процедура, п.1.3) 27.04.2017 № 602 (v0602874-17)

Заява

- письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цим Порядком.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами (Порядок, п.1.4) 25.05.2017 № 690 (v0690874-17)

Заява

- письмове звернення ліцензіата встановленої форми до НКРЕКП щодо встановлення або зміни тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії з підтверджуючими документами, передбаченими цією Методикою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (Методика, п.1.3) 01.08.2017 № 991 (v0991874-17)

Заява

– письмове звернення ліцензіата встановленої форми до НКРЕКП щодо встановлення або зміни тарифів на відпуск електричної енергії з підтверджуючими документами, передбаченими цією Методикою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях (Методика, п.1.3) 01.08.2017 № 989 (v0989874-17)

Заява

- письмове звернення ліцензіата встановленої форми до НКРЕКП щодо встановлення або зміни тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії з підтверджуючими документами, передбаченими цією Методикою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях (Методика, п.1.3) 01.08.2017 № 990 (v0990874-17)

Заява

- письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів з повним комплектом документів та/або обґрунтувань витрат, передбачених цим Порядком.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів (Порядок, п.1.3) 27.10.2017 № 1307 (v1307874-17)

Заява

- заява про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних перевезень (пасажирських або вантажних) (додаток 2), що подається агентством до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень" (Авіаційні правила України, розд.1, п.8) 15.03.2018 № 231 (z0407-18)

Заява

- заява на отримання дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та/або подвійного використання (додаток 2), що подається заявником до Державіаслужби.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання" (Авіаційні правила України, розд.1, п.4) 29.03.2018 № 288 (z0509-18)

Заява

- письмове звернення суб'єкта господарювання до органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, на території якої суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність, надає (має намір надавати) комунальні послуги, про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги.
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення(Порядок, розд.1, п.3) 12.09.2018 № 239 (z1172-18)

Заява

- офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Порядок, п.1.2) 05.10.2018 № 1175 (v1175874-18)

Заява

- звернення до органу приватизації за погодженням подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єкта приватизації.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)(Порядок, розд.1, п.2) 18.10.2018 N 1330 (z1342-18)

Заява

- заява про внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, оформлена в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС за формою згідно з додатками 1 - 6.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (Порядок, п.2) від 14 листопада 2018 р. № 1197 (1197-2018-п) м.Київ

Заява

- письмове звернення споживача із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України (254к/96-ВР) та чинним законодавством його прав та інтересів або повідомлення про порушення суб'єктом господарювання чинного законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг чи недоліки в діяльності такого суб'єкта господарювання.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів (Правила, п.1.2) 02.07.2019 № 1333 (v1333874-19)

Заява

- офіційне письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕКП щодо встановлення тарифу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (Порядок, п.1.2) 22.04.2019 № 586 (v0586874-19)

Заява

- письмове звернення виконавця послуги до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії (Процедура, п.1.3) 18.02.2020 № 417 (v0417874-20)

Заява

- письмове звернення виконавця послуги до НКРЕКП щодо встановлення/зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води (Процедура, п.1.3) 08.04.2020 № 768 (v0768874-20)

Заява

- офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (Порядок, п.1.2) 22.04.2019 № 585 (v0585874-19)

Заява

- заява про отримання сертифіката на право підготовки персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень (додаток 2), що подається суб'єктом, який здійснює підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень, до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень" (Авіаційні правила України, розд.1, п.7) 20.01.2020 № 99 (z0420-20)

Заява

- заява про отримання (внесення змін до) сертифіката служби авіаційної безпеки на право здійснення заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що подається суб'єктом авіаційної діяльності до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності" (Авіаційні правила України, розд.1, п.6) 05.02.2020 N 218 (z0458-20)

Заява

- документ, який подається заявником до уповноваженого органу за формами згідно з додатками 1 і 3 для проведення державної оцінки медичних технологій.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій (Порядок, п.2) від 23 грудня 2020 р. № 1300 (1300-2020-п) м.Київ

Заява

- електронний (набір даних визначеної структури) або паперовий документ щодо збільшення строку подання запитуваної інформації.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації (Порядок, розд.1, п.2) 27.10.2020 N637 (z1298-20)