Заява водокористувача для отримання дозволу на спеціальне водокористування та додатки до неї

Заява водокористувача для отримання дозволу на спеціальне водокористування та додатки до неї (далі - заява)

- документ в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) чи кваліфікованої електронної печатки суб'єкта звернення та поданий ним до суб'єкта надання адміністративної послуги за допомогою Системи.
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИНАКАЗ Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними органами (Порядок, розд.1,п.2) 06.11.2020 № 249 (z1331-20)