Заявка

Заявка

- сукупність документів, необхідних для державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ( ст.1) м. Київ, 15 грудня 1993 року N 3687-XІІ (3687-12)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для державної реєстрації промислового зразка.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки ( ст.1) м. Київ, 15 грудня 1993 року N 3688-XII (3688-12)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для реєстрації компонування та видачі свідоцтва.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів ( ст.1) м. Київ, 5 листопада 1997 року N 621/97-ВР (621/97-ВР)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для реєстрації географічного зазначення.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правову охорону географічних зазначень ( ст.1) м. Київ, 16 червня 1999 року N 752-XIV (752-14)

Заявка

- комплект документів згідно із встановленими переліком, формою та змістом, які заявник подає до уповноваженого органу для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні ( ст.1) м. Київ, 17 грудня 2020 року № 1116-IX (1116-20)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (Правила, п.1.2) N 598 (z0772-01) від 17.08.2001

Заявка

- сукупність документів, необхідних для державної реєстрації авторського права або договору, який стосується права автора на твір.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (Порядок, п.2) від 27 грудня 2001 р. N 1756 (1756-2001-п) м.Київ

Заявка

- сукупність документів, необхідних для видачі патенту.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок (Правила, п.1.2) N 110 (z0226-02) від 18.02.2002 м.Київ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок (Правила, п.1.2) N 198 (z0313-02) від 18.03.2002 м.Київ

Заявка

- сукупність документів, необхідних для видачі Держдепартаментом патенту (деклараційного патенту) на винахід (секретний винахід) чи деклараційного патенту на корисну модель (секретну корисну модель).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (Правила, п.1.2) N 197 (z0364-02) від 15.03.2002 м.Київ

Заявка

- сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії інтегральної мікросхеми та видачі свідоцтва.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми (Правила, п.1.2) N 260 (z0406-02) від 18.04.2002 м.Київ

Заявка

- офіційна пропозиція учасника розміщення облігацій щодо їх придбання. Заявки є двох типів: конкурентні та неконкурентні.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (Положення, розд.І, п.2) 18.06.2003 N 248 (z0551-03)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для видачі охоронного документа.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності (Регламент, п.1.2) 15.09.2003 N 622 (z0877-03)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту України на винахід чи патенту України на корисну модель.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (Правила, п.1.2) N 22 (z0173-01) від 22.01.2001 м.Київ

Заявка

- офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби для продовження терміну дії посвідчення придатності, продовження терміну служби обладнання світлосигнальної системи аеродрому.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання) (Інструкція, п.1.4) 01.12.2004 N 204 (z1632-04)

Заявка

- офіційне звернення заявника в установленій формі на допуск злітно-посадкового майданчика до експлуатації та одержання чи продовження терміну дії Посвідчення про допуск до експлуатації.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден (Правила, п.1.12) 01.12.2004 N 205 (z1644-04)

Заявка

- офіційне звернення Заявника до Державіаслужби на отримання або продовження терміну дії дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України (Правила, п.1.5) 20.01.2005 N 25 (z0186-05)

Заявка

- пропозиція на купівлю чи продаж іноземних валют/банківських металів, яка містить суттєві умови угоди і подається суб'єктом ринку до Національного банку за допомогою засобів Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та/або функціоналів торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України (Правила, п.4) 10.08.2005 N 281 (z0950-05)

Заявка

- оголошена учасником торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить суттєві умови угоди; зареєстрована фондовою біржею заявка учасника торгів є згодою цього учасника торгів укласти та виконати біржову угоду.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Р І Ш Е Н Н Я Про схвалення проекту Положення про функціонування фондових бірж (Положення, п.1.1) 23.11.2005 N 683 (v0683312-05)

Заявка

- подана учасником торгів згідно з цими Правилами пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить умови угоди. Зареєстрована Біржею заявка учасника торгів є згодою цього учасника торгів укласти та виконати біржову угоду.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" ПРАВИЛА ДП "Фондова біржа ПФТС" (розд.2) 11.07.2006 N 2.1 (v02_1211-06)

Заявка

- офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаадміністрації щодо одержання чи продовження дії Сертифіката або внесення змін до спеціальних експлуатаційних Положень.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Програми контролю якості безпеки авіаційних суб'єктів (Програма, п.1.4.1) 20.04.2007 N 329 (z0493-07)

Заявка

- пропозиція (оферта) на купівлю або продаж цінних паперів за умовами щодо виду цінного паперу, кількості, ціни, терміну проведення розрахунків та інших умовах, визначених в розділах 7, 10 цього Кодексу. Заявка також є згодою учасника, що її надав, на укладання та виконання угоди з цінними паперами.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Р І Ш Е Н Н Я Про Торговий кодекс ПФТС (Торговий кодекс, розд.1) 19.12.2002 N 4 (vr004211-02)

Заявка

- письмово оформлений намір, поданий відповідно до вимог та у строки, зазначені в оголошенні про конкурс.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (Порядок, п.3) від 6 серпня 2008 р. N 711 (711-2008-п) м.Київ

Заявка

- звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби щодо проведення реєстрації аеродрому та одержання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України (Правила, розд.3) 25.10.2005 N 795 (z1356-05)

Заявка

- офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби для одержання (продовження терміну дії) сертифіката, внесення змін до додатка до сертифіката.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України (Правила, розд.3) 25.10.2005 N 796 (z1357-05)

Заявка

- офіційне звернення заявника в установленій формі до Державіаслужби України для одержання Сертифіката.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання (Правила сертифікації, п.1.6) 24.05.2011 N 117 (z0716-11)

Заявка

- звернення заявника до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" (Авіаційні правила, п.1.3) 25.10.2012 № 636 (z1926-12)

Заявка

- подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладення біржового контракту (договору); зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт (договір).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж (Положення, п.2) 22.11.2012 № 1688 (z2082-12)

Заявка

- звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби України щодо розгляду та надання погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, згідно з додатком 1.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (Порядок, п.1.3) 30.11.2012 № 721 (z2147-12)

Заявка

- заявка на закупівлю товарів і послуг, сформована відповідальною особою БМД засобами програмного комплексу "Договори" за встановленою формою.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, п.3) 07.11.2013 № 440 (z2039-13)

Заявка

- документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА на участь в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, касового обслуговування банків у національній валюті України та перевезення валютних цінностей, поданий КЛІЄНТОМ до Національного банку з використанням відповідного програмного комплексу.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (Публічна пропозиція, розд.1, п.6) 03.01.2017 № 2-рш (vr02-500-17)

Заявка

- офіційне звернення власника або експлуатанта повітряного судна або псевдоповітряного судна до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання адреси повітряного судна.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Авіаційних правил України, Частина 24 "Правила надання адреси повітряного судна"(Авіаційні правила України, Частина 24, розд.1, п.5) 07.09.2018 № 921 (z1143-18)

Заявка

- пропозиція щодо купівлі, продажу чи обміну іноземних валют, яка містить суттєві умови угоди і подається банком до Національного банку за допомогою засобів Системи підтвердження угод на валютному ринку України (далі - Система підтвердження угод) та/або функціоналів торговельно-інформаційних систем.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України (Положення, п.2) 31.01.2019 № 26 (v0026500-19)

Заявка

- звернення заявника до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного та реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" (Авіаційні правила України, розд.1, п.3) 05.02.2019 № 153 (z0240-19)

Заявка

- сукупність документів, необхідних для видачі охоронного документа.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Регламент, розд.1, п.2) 19.02.2019 м.Київ N263 (z0284-19)

Заявка

- звернення про приєднання до електронного каталогу, що подається учасником до адміністратора через електронну систему закупівель відповідно до вимог, установлених цим Порядком.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу (Порядок, п.2) від 14 вересня 2020 р. № 822 (822-2020-п) м.Київ

Заявка

- заявка на отримання дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна, що подається заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден" (Авіаційні правила України, розд.1, п.3) 12.11.2020 № 1801 (z0045-21)
"Заявка" означає запит, поданий до компетентного митного підрозділу щодо вжиття митними органами дій щодо товарів, щодо яких є підозра у порушенні прав інтелектуальної власності.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 608/2013 від 12 червня 2013 року щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 ( ст.2) м.Страсбург, 12 червня 2013 року ( див. текст (984_021-13) )
"Заявка" включає в себе всі вхідні повідомлення, у тому числі повідомлення про подання, зміну та скасування, надіслані до торговельної системи торговельного майданчика, пов'язані із заявкою чи пропозицією, але за винятком повідомлень про скасування, що надходять унаслідок:
(i) відсутність перетину заявок на аукціоні;
(ii) втрати з'єднання з майданчиком;
(iii)застосування невідкладного анулювання невиконаних заявок.
ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2017/566 від 18 травня 2016 року доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/65/ЄС про ринки фінансових інструментів, які стосуються регуляторних технічних стандартів щодо співвідношення між невиконаними заявками та транзакціями, щоб запобігти умовам, що призводять до невпорядкованої торгівлі ( ст.1) м.Брюссель, 18 травня 2016 року ( див. текст (984_019-16) )