Заявка на національному рівні

"Заявка на національному рівні" означає заявку, подану до митних органів держави-члена із запитом на вжиття дій у такій державі-члені.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 608/2013 від 12 червня 2013 року щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 (ст.2) м.Страсбург, 12 червня 2013 року ( див. текст (984_021-13) )