Заявник

Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.
Заявник має право:
1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
1-1) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.
Заявник, який є викривачем, крім передбачених цією статтею прав, має право в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції" , отримувати інформацію про стан досудового розслідування, розпочатого за його заявою чи повідомленням.
Інформація надається слідчим або прокурором у строк не більше п’яти днів з моменту подання заяви.
Кримінальний процесуальний кодекс України ( ст.60) м. Київ, 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (4651-17)
Заявник
- особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ( ст.1) м. Київ, 15 грудня 1993 року N 3687-XII (3687-12)
Заявник
- особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки ( ст.1) м. Київ, 15 грудня 1993 року N 3688-XII (3688-12)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка подає документи до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на право здійснення певного виду діяльності.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку ( ст.31) м.Київ, 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР (39/95-ВР)
Заявник
- особа, яка подала заявку на реєстрацію компонування чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів ( ст.1) м. Київ, 5 листопада 1997 року N 621/97-ВР (621/97-ВР)
Заявник
- особа або об’єднання осіб, які подали заявку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правову охорону географічних зазначень ( ст.1) м. Київ, 16 червня 1999 року N 752-XIV (752-14)
Заявником є особа, яка подала заяву, подання про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист економічної конкуренції ( ст.39) м.Київ, 11 січня 2001 року N 2210-ІІІ (2210-14)
Заявник
- особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ( ст.1) м.Київ, 15 грудня 1993 року N 3689-XII (3689-12)
Заявник
- суб'єкт інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом "єдиного вікна".
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" ( ст.1) м. Київ, 21 жовтня 2010 року N 2623-VІ (2623-17)

Заявники

- громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус ( ст.3) м. Київ, 20 листопада 2012 року № 5492-VІ (5492-17)
Заявник:
власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло, перейшло чи припинилося речове право, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав;
орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав;
іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки;
орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
особа, за якою закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, міської ради, або уповноважена нею особа - у разі проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку;
приватний партнер (концесіонер) — у разі проведення державної реєстрації права державної або комунальної власності на нерухоме майно, речові права на яке виникли в результаті створення, та/або будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення), та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) за договором, укладеним в рамках здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесійним договором;
державний партнер (концесієдавець) або за його дорученням державне або комунальне підприємство, установа, організація чи господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі, — у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття права державної або комунальної власності на земельну ділянку, необхідну для здійснення державно-приватного партнерства (реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії), для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав на таку земельну ділянку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( ст.2) м.Київ, 1 липня 2004 року N 1952-ІV (1952-15)
Заявник:
засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
керівник державного органу, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування;
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю або уповноважена ними особа - у разі подання заяви про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
учасник, який виходить з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у разі подання заяви про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними особа - у разі подання акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
позивач або уповноважена ним особа - у разі подання судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників такого товариства чи судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення з відповідача (витребування з його володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;
Міністерство юстиції України - у разі подання документів для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;
державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою;
учасник юридичної особи приватного права (крім акціонерного товариства) - у разі подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи скасування такої вимоги;
інші особи відповідно до цього Закону.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ( ст.1) м.Київ, 15 травня 2003 року N 755-ІV (755-15)

Заявник

- особа, яка подала заяву про розшук особи, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий статус осіб, зниклих безвісти ( ст.1) м.Київ, 12 липня 2018 року № 2505-VІІІ (2505-19)

Заявник

- юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб, яка (які) подала (подали) заявку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні ( ст.1) м. Київ, 17 грудня 2020 року № 1116-IX (1116-20)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка подала заявку в Укравіатранс на отримання Схвального листа на виготовлення авіаційної техніки або отримання (продовження строку дії) Сертифіката схвалення виробництва авіаційної техніки, або зміни в додаток до Сертифіката або Свідоцтва.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації виробництва авіаційної техніки (розділи F, G частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки") (Правила, п.1.5) N 703 (z0010-01) від 14.12.2000 м.Київ
Заявник
- працівник або колишній працівник АТ, який відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" має право на пільгове придбання акцій АТ.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств ( Порядок, п.1.3. ) N 1368 (z0428-00) від 03.07.2000 м.Київ
Заявник
- Розробник, що подав в Укравіатранс заявку на одержання Сертифіката типу на авіаційну техніку, яку він створює або створив.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної техніки (розділи A, B, C, D, E частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки") (Правила, п.1.18) N 611 (z0959-00) від 03.11.2000 м.Київ
Заявник
- юридична або фізична особа, яка подала на адресу Укравіації заявку на отримання сертифіката льотної придатності.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України (Правила, п.1.5) N 435 (z0638-99) від 07.09.99 м.Київ
Заявник
- особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (Правила, п.1.2) N 22 (z0173-01) від 22.01.2001 м.Київ
Заявник
- особа, яка подала заявку.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в Україні (Критерії, п.1.2) N 247 (z0847-02) від 30.08.2002 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (Правила, п.1.2) N 197 (z0364-02) від 15.03.2002 м.Київ
Заявник
- суб'єкт підприємницької діяльності, який офіційно звертається до НКРЕ з заявою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом (Процедура, п.1.3) N 801 (v0801227-01) від 01.08.2001
Заявник
- особа або група осіб, які подали заявку.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (Правила, п.1.2) N 598 (z0772-01) від 17.08.2001
Заявник
- організація, яка направила в Укравіатранс заявку на схвалення Головного переліку мінімального обладнання, додатка до Головного переліку мінімального обладнання або змін до Головного переліку мінімального обладнання.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про Головний перелік мінімального обладнання - Авіаційні правила України, частина 1 (Положення, п.2.1) N 865 (z1067-01) від 12.12.2001
Заявник
- суб'єкт авторського права або його довірена особа, що подає заявку на реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (Порядок, п.2) від 27 грудня 2001 р. N 1756 (1756-2001-п) м.Київ
Заявник
- суб'єкт господарської діяльності, який надає МОЗ та, за направленням МОЗ, експертним установам відповідні документи та зразки МІБП для контролю.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Порядок здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні (розд.2) N 486 (z0205-02) від 06.12.2001 м. Київ
Заявник
- особа, яка подала заявку.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок (Правила, п.1.2) N 198 (z0313-02) від 18.03.2002 м.Київ
Заявник
- особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок (Правила, п.1.2) N 110 (z0226-02) від 18.02.2002 м.Київ
Заявник
- особа, яка подала заявку на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми (Правила, п.1.2) N 260 (z0406-02) від 18.04.2002 м.Київ
Заявник
- фізична або юридична особа, яка подала уповноваженому органу заяву на проведення експертизи об'єкта.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення (Порядок, п.2) від 26 серпня 2003 р. N 1343 (1343-2003-п) м.Київ
Заявник
- юридична особа, яка подає документи для: внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи; виключення фінансової установи з Реєстру, внесення змін до Реєстру; видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ (Положення, п.2) 28.08.2003 N 41 (z0797-03)
Заявник
- юридична особа, яка подає документи для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.
Втратило чинність ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності (Ліцензійні умови, п.1.1) 28.08.2003 N 40 (z0805-03)
Заявник
- кредитна спілка або об'єднана кредитна спілка (далі - кредитна спілка), інформація про яку внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) та яка подає заяву про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.
Втратило чинність ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг (Ліцензійні умови, п.1.1) 02.12.2003 N 146 (z1225-03)
Заявник
- лабораторія або суб'єкт господарювання, до складу якого вона входить, який подав заяву на проведення атестації або акредитації згідно з цим Порядком.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів (Порядок, розд.2) 14.01.2004 N 10 (z0130-04)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звертається до НКРЕ з заявою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Процедури встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (Процедура, п.1.3) 26.12.2003 N 1456 (v1456227-03)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який подав заяву про видачу сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення експертизи документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Порядок, п.2.2) 16.02.2004 N 86 (z0302-04)
Заявник
- небанківська фінансова установа, яка подає заяву про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (Ліцензійні умови, п.1.1) 24.06.2004 N 1225 (z0927-04)
Заявник
- сторона у міжнародній передачі товарів, яка звернулась до Держекспортконтролю України із заявою щодо отримання дозвільного документа на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю (Інструкція, п.1.2) 29.11.2004 N 355 (z1576-04)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка є власником світлосигнальної системи аеродрому або одержала згоду власника світлосигнальної системи аеродрому на її використання і подала заявку до Державіаслужби для продовження терміну дії посвідчення придатності, продовження терміну служби обладнання світлосигнальної системи аеродрому.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання) (Інструкція, п.1.4) 01.12.2004 N 204 (z1632-04)
Заявник
- фізична або юридична особа, яка подала заявку на отримання Посвідчення про допуск до експлуатації злітно-посадкового майданчика.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден (Правила, п.1.12) 01.12.2004 N 205 (z1644-04)
Заявник
- страховик, який подає документи для одержання ліцензії на право провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії.
Втратило чинність ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Ліцензійні умови, п.1.1) 23.12.2004 N 3178 (z1654-04)
Заявник
- юридична особа, відокремлений структурний підрозділ (наділений відповідними повноваженнями) чи фізична особа, які звертаються до територіальних відділень Фонду або безпосередньо до Фонду соціального захисту інвалідів з метою отримання фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ Н А К А З Про затвердження Порядку фінансування заходів, передбачених Переліком заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів, фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які надходять до Фонду соціального захисту інвалідів (Порядок, розд.1) 12.12.2003 N 180 (v0180317-03)
Заявник
- фізична або юридична особа, яка звертається до акредитованого центру з метою формування сертифіката (сертифікатів).
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Н А К А З Про затвердження Правил посиленої сертифікації (Правила, п.1.3) 13.01.2005 N 3 (z0104-05)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка подала на адресу Державіаслужби Заявку на отримання або продовження терміну дії дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України (Правила, п.1.5) 20.01.2005 N 25 (z0186-05)
Заявник
- Розробник, що подав до Укравіатрансу Заявку на отримання Сертифіката типу на повітряне судно, що ним створене або створюється.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів (Положення, п.1.7) 07.06.2004 N 470 (z1039-04)
Заявник
- резидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України (Положення, п.1.3) 14.10.2004 N 485 (z1413-04)
Заявник
- резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу (Положення, п.1.4) 14.10.2004 N 483 (z1429-04)
Заявник
- резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (зміною її умов).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України (Положення, п.1.3) 14.10.2004 N 484 (z1430-04)
Заявник
- небанківська фінансова установа, яка відповідно до законодавства може випускати іпотечні сертифікати згідно з обраною моделлю перетворення платежів, що надходять за іпотечними активами, у платежі за сертифікатами.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів (Положення, п.1.3) 27.05.2005 N 4084 (z0691-05)
Заявник
- головна або базова організація, що подала заявку на проведення атестації відповідно до цього Порядку.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення атестації головних та базових організацій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади (Порядок, п.1.2) 29.06.2005 N 155 (z0750-05)
Заявник
- об'єднання фінансових установ, яке згідно з законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні документи для внесення інформації в Реєстр, внесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію СРО або його дубліката, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію СРО та для виключення з Реєстру.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ (Положення, п.1.1) 26.07.2005 N 4380 (z0885-05)
Заявник
- власник ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, виданої в установленому порядку, який подав заяву про видачу сертифіката відповідності вимогам належної практики дистрибуції.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів (Порядок, розд.2) 23.08.2005 N 421 (z1013-05)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка подала заявку на проведення сертифікації.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів (Правила, п.2) 20.09.2005 N 684 (z1545-05)
Заявник
- юридична особа, яка подає заявку в установленому порядку на отримання Сертифіката навчально-тренувального центру.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки (Правила, розд.3) 09.12.2005 N 936 (z0063-06)
Заявник
- юридична особа або фізична особа - підприємець, що претендує на отримання рішення про можливість розміщення підприємства (установи) на території пункту пропуску через державний кордон України.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок розміщення на територіях пунктів пропуску через державний кордон України підприємств, що здійснюють господарську або іншу діяльність, пов'язану із забезпеченням діяльності пунктів пропуску, і підприємств (установ) сфери обслуговування (Інструкція, п.1.1) 24.01.2006 N 51/49 (z0176-06)
Заявник
- підприємство в особі керівника, який у встановленому порядку подав заявку на отримання сертифіката на аеропортову діяльність або види аеропортової діяльності з наземного забезпечення польотів.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації аеропортів (Правила, п.1.5) 13.06.2006 N 407 (z0740-06)
Заявник
- філія страховика-нерезидента, яка подає документи для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії, відкликання ліцензії.
Втратило чинність ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів (Ліцензійні умови, п.1.1) (Набирають чинності через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі) 07.09.2006 N 6201 (z1074-06)
Заявник
- всеукраїнська асоціація кредитних спілок, яка подає відповідні документи до Держфінпослуг для передання (делегування) їй окремих повноважень.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок (Положення, п.1.2) 03.10.2006 N 6280 (z1186-06)
Заявник
- особа, що є ініціатором допуску цінних паперів або інших фінансових інструментів до торгів на Біржі.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" ПРАВИЛА ДП "Фондова біржа ПФТС" (розд.2) 11.07.2006 N 2.1 (v02_1211-06)
Заявник
- виробник (уповноважений представник) або особа, що відповідає за введення пакувальних комплектів в обіг, або розробник, що подали заявку на проведення оцінки відповідності пакувальних комплектів вимогам цього Технічного регламенту.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування (Технічний регламент, п.3) від 18 липня 2007 р. N 939 (939-2007-п) м.Київ
Заявник
- зареєстрований в Україні згідно із законодавством виробник або постачальник відповідної моделі, який подає заяву про включення її до Державного реєстру.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (Положення, п.4) від 29 серпня 2002 р. N 1315 (1315-2002-п) м.Київ
Заявник
- фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону.
Втратило чинність ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (Ліцензійні умови, п.1.1) 18.10.2005 N 4802 (z1459-05)
Заявник
- юридична особа, що має право на здійснення екологічного аудиту, яка подає до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (далі - Мінприроди України) заяву для внесення до Реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту (Положення, п.2.1) 27.03.2007 N 121 (z0338-07)
Заявник
- особа або орган, яка звернулася для одержання відповідного свідоцтва від органу сертифікації.
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації (Правила, розд.2) 25.04.2007 N 75/91 (z0498-07)
Заявник
- юридична особа, яка подала заявку на проведення Сертифікації.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Програми контролю якості безпеки авіаційних суб'єктів (Програма, п.1.4.1) 20.04.2007 N 329 (z0493-07)
Заявник
- саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів, яка подає відповідні документи до Держфінпослуг для передання (делегування) їй окремих повноважень.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень (Положення, розд.1, п.2) 12.04.2007 N 7153 (z0609-07)
Заявник
- аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа - підприємець, який надає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (Порядок, п.1.1) 26.04.2007 N 176/7 (vr6_7230-07)
Заявник
- оператор, який звертається до НКРЗ із заявою про виділення, переоформлення або повернення відповідного номерного ресурсу (додатки 2, 3, 4, 5).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (Положення, п.1.4) 01.06.2007 N 769 (z0679-07)
Заявник
- особа, що є ініціатором допуску цінних паперів або інших фінансових інструментів до торгівлі в ПФТС.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Р І Ш Е Н Н Я Про Торговий кодекс ПФТС (Торговий кодекс, розд.1) 19.12.2002 N 4 (vr004211-02)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який офіційно звертається до НКРЕ з заявою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії (Процедура, п.1.5) 12.10.2005 N 898 (v0898227-05)
Заявник
- Об'єднання, яке подає відповідні документи до Держфінпослуг для передання (делегування) йому окремих Повноважень.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків (Положення, п.2) 21.08.2008 N 1000 (z1063-08)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка є власником аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його використання і подала до Державіаслужби заявку на проведення реєстрації аеродрому та одержання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України (Правила, розд.3) 25.10.2005 N 795 (z1356-05)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка є власником аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його використання і подала до Державіаслужби заявку на одержання (продовження терміну дії) сертифіката, внесення змін до додатка до сертифіката.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України (Правила, розд.3) 25.10.2005 N 796 (z1357-05)
Заявник
- особа, що має право на отримання соціальних виплат відповідно до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом (Інструкція, розд.1) 15.11.2005 N 606 (z1455-05)
Заявник
- фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (Ліцензійні умови, п.1.1) 18.10.2005 N 4802 (z1459-05)
Заявник
- лабораторія, що подала заявку на проведення уповноваження (атестації) на здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Н А К А З Міністра оборони України Про затвердження Правил уповноваження та атестації на здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони (Правила, розд. 2) 28.12.2009 N 674 (z0094-10)
Заявник
- юридична або фізична особа - підприємець, яка подала заяву про отримання (продовження строку дії) сертифіката.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1 (Правила, п.1.3) 05.07.2010 N 430 (z0558-10)
Заявник
- суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа - підприємець), який подав заявку на отримання дозволу.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку проведення у 2010 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (Порядок, п.2) Від 21 липня 2010 р. N 662 (662-2010-п) м.Київ
Заявник
- юридична особа, фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю (далі - заявник-роботодавець), та/або інвалід, законний представник інваліда (далі - заявник-фізична особа), який звертається до відділення Фонду соціального захисту нвалідів (далі - відділення Фонду) з метою отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування нвалідів, що надійшли до державного бюджету (далі - кошти Фонду).
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць ля працевлаштування інвалідів (Інструкція, п.1.2) 06.09.2010 N 270 (z0954-10)
Заявник
- уповноважений представник підписувача в Центрі, який на законних підставах звертається до Центру з метою організації та проведення реєстрації та засвідчення чинності відкритого ключа підписувача в Центрі в установленому порядку, а також бло ування, скасування, поновлення сертифікатів ключів підписувача, зміни реквізитів підписувача.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРАВИЛА оформлення Регламенту роботи центрів сертифікації ключів банків України (п.1.2) 17.06.2010 N 284 (z1036-10)
Заявник
- аудитор, аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа - підприємець, який подає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я Про Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (Проект порядку, п.1.1) 23.12.2010 N 224/6 (vr4_6230-10)
Заявник
- уповноважений представник підписувача, який є клієнтом банку, у ЦСК, який на законних підставах звертається до ЦСК з метою організації та проведення реєстрації підписувача - клієнта банку формування та зміни статусу його сертифіката ключа, також зміни його даних (реквізитів) у встановленому порядку. Якщо в основних даних (реквізитах) сертифіката ключа підписувача, який є клієнтом банку, сформованого за зверненням заявника, зазначаються реквізити заявника, то заявник і підписувач, який є клієнтом банку, є одним суб'єктом.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Примірного регламенту роботи центрів сертифікації ключів банків України (Примірний регламент, п.1.3) 17.06.2010 N 285 (v0285500-10)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який офіційно звертається до НКРЕ з заявою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (Процедура, п.1.3) 17.02.2011 N 244 (v0244227-11)
Заявник
- особа, яка подає державному реєстратору електронні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору (Порядок, п.1.2) 19.08.2011 N 2010/5 (z0997-11)
Заявник
- аудиторська фірма в особі керівника аудиторської фірми, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки, що подає до Національного банку відповідні документи у порядку, установленому цим Положенням.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (Положення, п.1.1) 17.11.2011 N 410 (z1466-11)
Заявник
- суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, який (яка) звертається до державного адміністратора щодо отримання (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, інформації, консультації та подання декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання (Положення, п.1.3) 12.01.2012 № 28 (z0049-12)
Заявник
- юридична особа, яка подає документи для внесення закладу до Реєстру.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (Положення, п.1.2) 19.01.2012 № 26 (z0176-12)
Заявник
- керівник (командир) експлуатуючої організації, який подав заяву до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України (Правила, п.1.2) 07.02.2012 № 63 (z0334-12)
Заявник
- особа, яка звертається до Управління з питань соціальної підтримки.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання громадянам соціальної підтримки за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи "мобільного соціального офісу" (Методичні рекомендації, розд.2) 14.03.2012 № 137 (v0137739-12)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність, пов'язану з виробництвом та/або розповсюдженням програмного забезпечення, і звернувся із заявою про внесення відомостей до Реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (Положення, п.1.3) 22.03.2012 № 332 (z0558-12)
Заявник
- особа (юридична особа або фізична особа, резидент або нерезидент) або група осіб, яка(і) має(ють) намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подала(и) заяву з відповідними документами для отримання нею(ими) письмового погодження Комісії такого наміру.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (Порядок, п.2) 13.03.2012 № 394 (z0635-12)
Заявник
- підприємство-резидент, яке має намір відкрити вільну митну зону комерційного або сервісного типу (далі - ВМЗ) та у власності або користуванні якого перебувають територія або склад, які можуть використовуватися для ВМЗ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу (Порядок відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу, п.1.2) 30.05.2012 № 633 (z1048-12)

Заявник

- правовласник, який самостійно або через уповноваженого ним представника у встановленому порядку подає заяву про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі або про продовження строку реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (Порядок, п.2) 30.05.2012 № 648 (z1034-12)
Заявник
- власник або експлуатант ПС, який надав Заявку.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (Правила, розд.2) 10.07.2012 № 401 (z1306-12)
Заявник
- декларант або уповноважена ним особа, будь-яка юридична особа (її відокремлений підрозділ) або фізична особа.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару, затвердження форми попереднього рішення про країну походження товару (Порядок, п.1.3) 19.06.2012 № 737 (z1176-12)
Заявник
- особа (юридична або фізична) - учасник антиконкурентних узгоджених дій, яка звернулася до Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) із заявою про звільнення від відповідальності або із заявою на одержання листа-маркера, або представник такої особи.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про встановлення порядку звільнення від відповідальності (Порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", п.1.2) 25.06.2012 № 399-р (z1553-12)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, має у вла ності або користуванні об'єкт(и) електроенергетики, що виробляє(ють) електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (Порядок, п.1.4) 15.06.2012 № 749 (z1678-12)
Заявник
- фінансова установа, яка внесена в установленому порядку до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) і подає заяву про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (Ліцензійні умови, п.1.2) 09.10.2012 № 1676 (z1805-12)
Заявник
- командир (керівник) експлуатуючої організації, який подав заяву до Управління регулювання діяльності державної авіації України з метою отримання адреси повітряного судна.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України (Правила, п.1.3) 04.10.2012 № 649 (z1779-12)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який бажає здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зареєстрований в установленому законом порядку та включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514 (Порядок, п.1.2) 01.11.2012 № 560 (z1958-12)
Заявник
- власник повітряного судна або інша юридична чи фізична особа, яка за письмовим дорученням власника подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" (Авіаційні правила, п.1.3) 25.10.2012 № 636 (z1926-12)
Заявник
- юридична або фізична особа, яка подала до Державіаслужби України заявку щодо розгляду та надання погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації (Порядок, п.1.3) 30.11.2012 № 721 (z2147-12)
Заявник
- аудиторська фірма, яка подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) документи для внесення її до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виключення з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та видачі дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, за процедурою, установленою цим Порядком.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (Порядок, п.2) 25.10.2012 № 1519 (z2213-12)
Заявник
- юридична особа, яка подала заявку на отримання (продовження строку дії) свідоцтва АМЦ.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу (Правила, п.1.4) 30.11.2012 № 730 (z2144-12)
Заявник
- юридична особа чи фізична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Порядок, п.1.2) 04.12.2012 № 2531 (z2190-12)
Заявник
- юридична або фізична особа (суб'єкт господарювання), яка є власником реєстраційного посвідчення або планує бути власником реєстраційного посвідчення та/або ліцензії на виробництво лікарського засобу, або уповноважена нею особа, яка подала до Держлікслужби України заяву про видачу сертифіката лікарського засобу / заяви про ліцензійний статус / сертифіката серії лікарського засобу / підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються (Порядок, п.1.8) 07.12.2012 № 1008 (z2218-12)
Заявник
- професійний учасник фондового ринку, який надає інформацію про програмний продукт, що використовується ним у професійній діяльності на фондовому ринку або який створив програмний продукт для власних потреб або для розповсюдження на фондовому ринку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку (Порядок, п.2) 13.11.2012 № 1617 (z0141-13)
Заявник
- суб'єкт господарювання - власник реєстраційного посвідчення (торгової ліцензії) та/або ліцензії на виробництво лікарських засобів, який подає до Держлікслужби України особисто або через уповноважену особу (представника), що знаходиться в Україні, заяву на видачу сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики або заяву на видачу висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики (далі - Заява) та який відповідає за достовірність наданої інформації та документів.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (Порядок, п.1.6) 27.12.2012 № 1130 (z0133-13)
Заявник
- юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи до НКЦПФР для реєстрації (анулювання реєстрації) як об'єднання професійних учасників фондового ринку або для набуття (чи позбавлення) статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку (Положення, п.2) 27.12.2012 № 1925 (z0182-13)
Заявник
- юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, що звертається до ЦЗО з метою проведення реєстрації, акредитації та обслуговування сертифікатів ключів Центрів.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу (Регламент, п.1.2) 29.01.2013 № 183/5 (z0191-13)
Заявник
- фондова біржа або депозитарій (в особі уповноваженого органу), що подає заяву та визначені цим Порядком документи для отримання письмового погодження Комісії кандидатури на посаду керівника фондової біржі або депозитарію.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді (Порядок, п.2) 22.01.2013 № 64 (z0269-13)
Заявник
- аудиторська фірма або аудитор як фізична особа - підприємець, що подає до Нацкомфінпослуг відповідні документи за процедурою, установленою цим Порядком.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових поcлуг України (Порядок, п.1.2) 26.02.2013 № 640 (z0462-13)
Заявник
- юридична особа, яка подала у встановленому порядку заяву про одержання або продовження строку дії сертифіката навчального закладу з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування (Правила, п.1.3) 26.02.2013 № 118 (z0446-13)
Заявник
- юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі ліцензіат.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (Порядок, п.2) 14.05.2013 № 817 (z0854-13)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії та має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) (Порядок, п.1.3) 27.06.2013 № 744 (z1179-13)
Заявник
- юридична особа або фізична особа, яка подала заявку на отримання ідентифікатора об'єкта.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об'єктів Українського сегмента світового простору ідентифікаторів об'єктів (Положення, розд.2) 18.04.2013 № 227 (z1403-13)
Заявник
- юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (Ліцензійні умови, п.2) 23.07.2013 № 1281 (z1576-13)
Заявник
- фізична особа, яка подає до Комісії документи для отримання сертифіката, отримання дубліката сертифіката.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку (Положення, п.2) 13.08.2013 № 1464 (z1572-13)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 911 (Порядок, п.1.6) 24.09.2013 № 625 (z1754-13)
Заявник
- виробник, постачальник або уповноважена ним відповідно до законодавства особа, що подає МОЗ заяву про віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних харчових продуктів та їх державну реєстрацію.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації (Порядок, п.2) від 7 серпня 2013 р. № 767 (767-2013-п) м.Київ
Заявник
- ліцензіат, який звертається до Комісії із заявою про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (Процедура, п.1.3) 29.11.2013 № 253 (z2160-13)
Заявник
- виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, який звернувся до Комісії для встановлення тарифів на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води із заявою та відповідним комплектом документів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (Процедура, п.1.3) 20.06.2014 № 766 (z0828-14)
Заявник
- фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою (Порядок, п.2) від 3 вересня 2014 р. № 440 (440-2014-п) м.Київ
Заявник
- суб'єкт господарювання, який звертається до органу державного контролю за місцем провадження господарської діяльності із заявою на отримання висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів (Порядок, п.3) 01.10.2014 № 698 (z1356-14)
Заявник
- керівник експлуатуючої організації, який подав заяву до Уповноваженого підрозділу.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил тимчасового обліку експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, та надання їм допуску до виконання польотів (Правила, п.1.3) 23.09.2014 № 669 (z1225-14)
Заявник
- керівник експлуатуючої організації, який подає заяву до уповноваженого підрозділу Міністерства оборони України з метою отримання сертифіката екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів (Правила, п.1.3) 13.10.2014 № 729 (z1348-14)
Заявник
- суб'єкт державної авіації, який є експлуатантом аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика і подав заявку на реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика чи на отримання посвідчення про допуск до експлуатації.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України (Порядок, п.1.3) 13.10.2014 № 731 (z1373-14)
Заявник
- виконавець послуг, який звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (Процедура, розд.1, п.2) 15.01.2015 № 13 (z0136-15)
Заявник
- суб'єкт господарювання, який здійснює або має намір здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, є суб'єктом природних монополій та звернувся до НКРЕКП із заявою щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Порядок, п.3) 23.04.2015 № 1305 (z0592-15)
Заявник
- фізична особа - підприємець або юридична особа, яка подала оператору газосховищ заявку на укладення договору зберігання (закачування, відбору) природного газу або на розподіл потужності газосховища.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу (Кодекс, п.3) 30.09.2015 № 2495 (z1380-15)
Заявник
- фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів (Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, гл.1, п.1) 22.12.2015 № 2710/5 (z1620-15)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або набув права на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) за результатами аукціону з розподілу квот підтримки і має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною у встановленому законодавством порядку та подав заяву до НКРЕКП про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни (Порядок, розд.1, п.3) 10.12.2015 № 2932 (z0119-16)

Заявник

- ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання із заявою та відповідним комплектом документів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання(Процедура, п.1.4) 31.03.2016 № 528 (z0993-16)

Заявник

- ліцензіат, який звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (Процедура, п.1.3) 24.03.2016 № 364 (z0643-16)

Заявник

- особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Порядок, розд.1, п.2) 24.05.2016 № 560 (z0795-16)

Заявник

- фізична особа, юридична особа, які бажають отримати відомості з Єдиного державного реєстру, або уповноважені ними особи.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Порядок, п.2) 10.06.2016 № 1657/5 (z0839-16)

Заявник

- особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (Порядок, п.2) 21.06.2016 № 697 (z0907-16)

Заявник

- військова частина, яка подає заявку на планування військових перевезень водним транспортом.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України (Інструкція, розд.1, п.2) 12.10.2016 № 526/350 (z1596-16)

Заявник

- юридична особа, фізична особа - підприємець, що здійснює виробництво насіння та/або садивного матеріалу.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва (Порядок, п.2)від 30 листопада 2016 р. № 882 (882-2016-п) м.Київ

"Заявник"

- будь-яка організація, яка має відповідати цим Правилам, або будь-яка організація, що повинна отримати від компетентного органу сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, схвалення за Військовим технічним стандартом (далі - MTSO схвалення), схвалення головної зміни чи проекту головного ремонту та керується цими Правилами. Це розповсюджується на сертифікат льотної придатності, як зазначено в параграфі 21.A.172 цих Правил, та дозвіл (військовий) на виконання польотів/умови польоту, як зазначено в параграфі 21.A.703 цих Правил.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В) (Правила, розд.1, п.2) 03.11.2016 № 586 (z1603-16)

Заявник

- суб’єкт господарювання або уповноважений представник такого суб’єкта, який подав заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про проведення експерименту із запровадження продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону (Тимчасовий порядок продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону, розд.1, п.2)15.12.2016 № 1090 (z0035-17)

Заявник

- ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів із заявою та відповідним комплектом документів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів (Процедура, п.1.3) 27.04.2017 № 602 (v0602874-17)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (Порядок, розд.1, п.6) 30.05.2017 № 281 (z1115-17)

Заявник

- суб’єкт господарювання, який виконує функцію з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та який подав заяву про встановлення або перегляд тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України (Процедура, п.1.2) 27.07.2017 № 976 (v0976874-17)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (Процедура, п.1.2) 27.07.2017 № 978 (v0978874-17)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який виконує функцію з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та подав заяву щодо встановлення або перегляду тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України (Порядок, п.1.3) 27.07.2017 № 977 (v0977874-17)

Заявник

- ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів із заявою.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів (Порядок, п.1.3) 27.10.2017 № 1307 (v1307874-17)

Заявник

- юридична особа, яка відповідно до законодавства України має право звернутися до Національного банку за отриманням ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг із переказу коштів.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (Положення, розд.1, п.4) 17.08.2017 № 80 (v0080500-17)

Заявник

- юридична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заяву про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних перевезень (пасажирських або вантажних).
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень" (Авіаційні правила України, розд.1, п.8) 15.03.2018 № 231 (z0407-18)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання" (Авіаційні правила України, розд.1, п.4) 29.03.2018 № 288 (z0509-18)

Заявник

- фізична/юридична особа, яка звернулася із заявою на отримання інформації з Кредитного реєстру.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України (Положення, розд.1, п.2) 04.05.2018 № 50 (v0050500-18)

Заявник

- фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через Веб-сайт.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна (Порядок, розд.1, п.1) 29.09.2016 № 2831/5 (z1301-16)

Заявник

- оператор телекомунікацій, який виявив бажання провадити операторську діяльність з надання послуг конфіденційного зв’язку та/або захищеного доступу до мережі Інтернет та включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, має ліцензію з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку прийняття рішень щодо визначення операторів інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв’язку (Порядок, розд.1, п.2) 23.05.2016 № 346 (z1097-16)

Заявник

- учасник ринку, що надав заяву про участь на РДН та/або на ВДР.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (Правила, розд.1, гл.1.1, п.1.1.5) 14.03.2018 № 308 (v0308874-18)

Заявник

- аудитор або суб'єкт аудиторської діяльності, що подає до Аудиторської палати України відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі згідно зі статтею 21Закону.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Порядок, розд.1, п.2) 19.09.2018 № 766 (z1107-18)

Заявник

- фізична особа - підприємець або юридична особа (в тому числі іноземна юридична особа), які подали заявку для участі в аукціоні засобами системи електронних торгів з продажу дозволів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів(Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, п.2) від 17 жовтня 2018 р. № 848 (848-2018-п) м.Київ

Заявник

- юридична особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, у тому числі особа, яка має право провадити один або більше видів діяльності з надання інформаційних послуг.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності (Положення, розд.1, п.2) 27.09.2018 № 670 (z1371-18)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який звертається до органу місцевого самоврядування із заявою про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги.
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення(Порядок, розд.1, п.3) 12.09.2018 № 239 (z1172-18)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Порядок, п.1.2) 05.10.2018 № 1175 (v1175874-18)

Заявник

- поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, що подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу відповідно до цього Порядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу (Порядок, п.2) від 14 листопада 2018 р. № 1201 (1201-2018-п) м.Київ

Заявник

- особа, що подала заяву про здійснення професійної атестації до органу із сертифікації персоналу за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" (Порядок здійснення професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)", п.2) від 28 листопада 2018 р. № 1010 (1010-2018-п) м.Київ

Заявник

- фізична особа або представник юридичної особи, що звернулись до надавача для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг(Вимоги, п.4) від 7 листопада 2018 р. № 992 (992-2018-п) м.Київ

Заявник

- суб’єкт, який діє в інтересах та від імені кінцевих бенефіціарів гранту (власників або співвласників будівлі), подав заявку до Фонду та якому частково була відшкодована вартість заходів з енергоефективності.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (Порядок, п.2) від 27 грудня 2018 р. № 1170 (1170-2018-п) м.Київ

Заявник

- особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку України з клопотанням про здійснення процедури, передбаченої цим Положенням. Якщо особа заявника для окремої процедури не визначена у відповідних розділах і главах цього Положення, то заявником є банк.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про ліцензування банків (Положення, розд.1, п.2) 22.12.2018 № 149 (v0149500-18)

Заявник

- фізична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заявку на отримання медичного сертифіката.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Загальні вимоги до медичної сертифікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів" (Авіаційні правила України, розд.1, п.3) 27.12.2018 № 1374 (z0074-19)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії (Порядок, п.1.2) 22.04.2019 № 585 (v0585874-19)

Заявник

- власник повітряного судна або інша юридична особа України, або фізична особа - резидент, яка за письмовим дорученням власника подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного та реєстраційного знаків, реєстрації (перереєстрації), виключення, схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, яка подала заявку на тимчасове облікове посвідчення, схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника цивільної авіаційної техніки, яка подала заявку з метою отримання державного та реєстраційного знаків, реєстрації (перереєстрації), виключення експериментального повітряного судна.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" (Авіаційні правила України, розд.1, п.3) 05.02.2019 № 153 (z0240-19)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який включений до Державного реєстру РРО як виробник або постачальник моделей (модифікацій) РРО.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (Порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, розд.1, п.3) 13.02.2019 № 64 (z0308-19)

Заявник

- суб'єкт господарювання, який включений до Державного реєстру РРО як виробник або постачальник моделей (модифікацій) РРО.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (Порядок ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, розд.1, п.3) 13.02.2019 № 64 (z0307-19)

Заявник

- споживач або особа, яка має намір ним стати, який звернувся до НКРЕКП особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів (Правила, п.1.2) 02.07.2019 № 1333 (v1333874-19)

Заявник

- керівник або уповноважена особа дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей (Порядок ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, п.2) від 26 червня 2019 р. № 580 (580-2019-п) м.Київ

Заявник

- нова юридична особа або об'єднання наукових груп наукових установ та/або університетів, академій, інститутів на основі договору про спільну наукову діяльність.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Питання державних ключових лабораторій (Порядок надання статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок, п.2) від 10 липня 2019 р. № 607 (607-2019-п) м.Київ

Заявник

- суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з оперативно-технологічного управління ОЕС України та який подав заяву про встановлення або перегляд тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (Порядок, п.1.2) 22.04.2019 № 586 (v0586874-19)

Заявник

- лабораторія, що подала заявку на проведення уповноваження.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Інструкції з уповноваження військових метрологічних лабораторій у системі Міністерства оборони України (Інструкція, розд.2) 02.07.2019 № 355 (v0355322-19)

Заявник

- фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого в установленому законодавством порядку виступати від її імені, які подали заявку на участь в аукціоні через веб-сайт.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) (Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), розд.1, п.2) від 2 жовтня 2019 р. № 865 (865-2019-п) м.Київ

Заявник

- надавач електронних довірчих послуг, який звертається до засвідчувального центру з метою набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач), який звертається до засвідчувального центру для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зміни відомостей, що містяться в Довірчому списку, передавання документованої інформації.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Регламенту роботи засвідчувального центру (Регламент, розд.1, п.2) 21.11.2019 № 138 (v0138500-19)

Заявник

- громадянин, фізична особа - підприємець, підприємство, установа, організація, орган місцевого самоврядування.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень (Положення про Єдину систему опрацювання звернень, п.3) від 27 листопада 2019 р. № 976 (976-2019-п) м.Київ

Заявник

- суб'єкт господарювання, який має намір взяти участь в аукціоні.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів(Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів, п.2) від 23 жовтня 2019 р. № 1139 (1139-2019-п) м.Київ

Заявник

- виконавець послуги з постачання теплової енергії, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії із заявою та відповідним комплектом документів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВАПро затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії (Процедура, п.1.3) 18.02.2020 № 417 (v0417874-20)

Заявник

- суб'єкт господарювання - резидент України, який має намір брати участь в експериментальному проєкті, до якого не застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції" (1644-18) та місце реєстрації якого відмінне від місця реєстрації на тимчасово окупованих територіях.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування (Тимчасове положення, п.1.2) 04.03.2020 № 191 (z0278-20)

Заявник

- виконавець послуги з постачання гарячої води, який звернувся до НКРЕКП для встановлення/зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води із заявою та відповідним комплектом документів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води (Процедура, п.1.3) 08.04.2020 № 768 (v0768874-20)

Заявник

- юридична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заяву.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень" (Авіаційні правила України, розд.1, п.7) 20.01.2020 № 99 (z0420-20)
У цьому Порядку термін "заявник" вживається у значенні: суб'єкт господарювання, що здійснює експорт та/або імпорт органічної продукції.
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку ведення Переліку органів іноземної сертифікації (Порядок, п.2) 26.05.2020 № 985 (z0506-20)

Заявник

- суб'єкт авіаційної діяльності, який подав до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заяву на отримання сертифіката або внесення змін до нього.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності" (Авіаційні правила України, розд.1, п.6) 05.02.2020 N 218 (z0458-20)

Заявник

- фізична особа, яка подала заяву та інші документи для набуття статусу електронного резидентства.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства (Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства, п.2) від 25 червня 2020 р. № 648 (648-2020-п) м.Київ

Заявник

- фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), яка подала заяву (повідомлення) про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (Порядок, п.1.3) 23.09.2020 № 1760 (v1760874-20)

Заявник

- фізична особа - підприємець або юридична особа (в тому числі іноземна юридична особа), які подали заявку для участі в аукціоні засобами системи електронних торгів з продажу дозволів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами(Порядок, п.2) від 23 вересня 2020 р. № 993 (993-2020-п) м.Київ

Заявник

- особа, яка згідно з відповідним технічним регламентом подає до призначеного органу заявку на проведення певних робіт з оцінки відповідності вимогам такого технічного регламенту.
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку передачі та зберігання комплектів документації, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності / визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення (Порядок, п.2) 06.11.2020 N 2280 (z1190-20)
Заявник означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка звертається до Державіаслужби або DGCA за отриманням відповідного схвалення або за наданням послуги.
МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Генеральною дирекцією цивільної авіації Туреччини щодо розвитку безпеки цивільної авіації ( ст.2) м. Стамбул, 10 червня 2019 року ( див. текст (792_001-19) )
Заявник означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка звертається до ДАСУ або GCAA за отриманням відповідного схвалення або за наданням послуги.
МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації ( ст.1) м. Париж, 06 травня 2019 року ( див. текст (268_001-19) )

Заявник

- фізична або юридична особа (її уповноважений представник), яка подає заяву до уповноваженого органу та є власником реєстраційного посвідчення на заявлений лікарський засіб, зареєстрований в Україні, або відповідного документа на заявлений лікарський засіб, який зареєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС та застосовується на території таких держав чи держав - членів ЄС (далі - власник реєстраційного посвідчення), або власником прав інтелектуальної власності на відповідну медичну технологію, яка не є лікарським засобом, або її виробником.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій (Порядок, п.2) від 23 грудня 2020 р. № 1300 (1300-2020-п) м.Київ

Заявник

- фізична особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку з клопотанням про отримання сертифіката Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи (Положення, п.2) 21.12.2020 № 162 (v0162500-20)

Заявник

- міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади або фізична особа, які звернулися до МОЗ із відповідною заявою щодо введення в обіг та експлуатацію окремих виробів відповідно до цього Порядку.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, медичних виробів для діагностики invitro та активних медичних виробів, які імплантують, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров'я (Порядок, п.2) 29.10.2020 N 2462 (z1297-20)

Заявник

- експлуатант цивільного повітряного судна, або власник цивільного повітряного судна, або інша юридична чи фізична особа, яка за письмовим дорученням власника цивільного повітряного судна подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден" (Авіаційні правила України, розд.1, п.3) 12.11.2020 № 1801 (z0045-21)

Заявник

- особа, яка є власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, зареєстрований в Україні, або аналога такого документа на лікарський засіб, який зареєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, лікарський засіб, що за централізованою процедурою зареєстрований компетентним органом Європейського Союзу та застосовується на території таких держав чи держав - членів Європейського Союзу (далі - власник реєстраційного посвідчення), та/або її уповноважений представник.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання щодо договорів керованого доступу та зупинення дії абзацу першого пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 (Порядок укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу, п.2) від 27 січня 2021 р. № 61 (61-2021-п) м.Київ
"Заявник" означає фізичну або юридичну особу, від імені якої подають заявку.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 608/2013 від 12 червня 2013 року щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 ( ст.2) м.Страсбург, 12 червня 2013 року ( див. текст (984_021-13) )