Заявник Центру

 
 
Заявник Центру - уповноважений представник Центру в Засвідчувальному центрі, який на законних підставах звертається до Засвідчувального центру з метою організації та проведення реєстрації, акредитації та засвідчення чинності відкритого ключа Центру в Засвідчувальному центрі в установленому порядку, а також блокування, скасування, поновлення сертифікатів ключа Центру, зміни реквізитів Центру.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРАВИЛА реєстрації, засвідчення чинності відкритого ключа та акредитації центрів сертифікації ключів банків України в Засвідчувальному центрі Національного банку України (п.1.2) 17.06.2010 N 284 (z1035-10)
 
Заявник Центру - фізична особа, яка на законних підставах діє від імені Центру під час організації та проведення передавання документованої інформації до Засвідчувального центру в разі припинення діяльності Центру.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Правил передавання центрами сертифікації ключів документованої інформації до Засвідчувального центру Національного банку України (Правила, п.2) 07.07.2015 № 440 (див. текст) (v0440500-15)
 
Заявник Центру - уповноважений представник Центру в Засвідчувальному центрі, який на законних підставах звертається до Засвідчувального центру з метою організації та проведення реєстрації, акредитації, засвідчення чинності відкритого ключа Центру в Засвідчувальному центрі в установленому порядку, а також блокування, скасування, поновлення сертифікатів ключа Центру, зміни даних Центру, передавання документованої інформації в разі припинення діяльності Центру.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України (Регламент роботи, п.3) 08.09.2014 № 553 (див. текст) (v0553500-14)