Заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
, - юридична особа, яка на дату подання документів для отримання ліцензії згідно з цими Порядком та умовами не має чинної ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності на фондовому ринку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (Порядок, п.2) 14.05.2013 № 817 (z0854-13)