Зберігач активів інституту спільного інвестування

Зберігач активів ІСІ:
для ІСІ з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ;
для ІСІ з приватним розміщенням - депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів (Положення, п.2) 20.06.2013 № 1106 (z1199-13)

Зберігач активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач) -

для інституту спільного інвестування з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі - договір зі зберігачем);
для інституту спільного інвестування з приватним розміщенням - депозитарна установа, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та якою в установленому законодавством порядку укладений договір зі зберігачем.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (Положення, п.2) 18.06.2013 № 1047 (z1198-13)