Веб-сайт Аудиторської палати України

 
 
Веб-сайт Аудиторської палати України - це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет разом з інформаційними, які перебувають у розпорядженні Аудиторської палати України та її регіональних відділень та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.
Веб-сайт Аудиторської палати України є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Аудиторської палати України та її регіональних відділень, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, українськими, іноземними та міжнародними установами з питань, пов'язаних з діяльністю Аудиторської палати України.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про веб-сайт Аудиторської палати України (Положення, п.п.1,2) 11.10.2007 N 183/4 (vr3_4230-07)