Система протидимного захисту

 
 
Система протидимного захисту - комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд, а також створення надлишкового тиску повітря на незадимлюваних сходових клітках, у протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах, шахтах ліфтів та інших захищуваних об'ємах будинків і споруд у разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація.
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Ліцензійні умови, п.1.5) 29.09.2011 N 1037 (z1227-11)