Система управління ризиками

Система управління ризиками

- комплекс процесів та заходів із фармаконагляду, спрямованих на виявлення, характеристику, запобігання або мінімізацію ризиків, пов’язаних із застосуванням лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, що включає оцінку їх ефективності.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду (Порядок, розд.1, п.2) 27.12.2006 N 898 (z0073-07) (z0073-07)
Система управління ризиками
- сукупність визначених установою правил та процедур, спрямованих на виявлення, оцінку та управління ризиками діяльності установи з урахуванням її профілю ризиків
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (Положення, розд.1, п.4) 01.10.2015 № 1597 (z1311-15)

Система управління ризиками

- сукупність належним чином задокументованих і затверджених політики, методик і процедур управління ризиками, які визначають порядок дій, спрямованих на здійснення систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських группах (Положення, розд.1, п.3) 11.06.2018 № 64 (v0064500-18)