Верховний Суд України

Верховний Суд України є вищою судовою інстанцією в системі загальних судів. Він переглядає в апеляційному та касаційному порядку справи, розглянуті загальними судами. Крім того він розглядає справи за нововиявленими обставинами.
Верховний Суд України не розглядає справи по першій інстанції, оскільки це суперечить Міжнародному пакту про громадянські та політичні права і позбавляє засуджених та інших учасників процесу права на апеляційне і касаційне оскарження судового рішення.
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Концепцію судово-правової реформи в Україні (Розд.ІІІ) м.Київ, 28 квітня 1992 року N 2296-XII (2296-12)